Prisliste

Gældende fra 5. marts 2020
Version 6.0

Vores priser

Hos Flex Funding får du, hvad du ser. Vi tilstræber, at vores vilkår er meget enkle og gennemskuelige, og der er ingen skjulte gebyrer. Intet skrevet med småt. Nedenfor kan du se vores prisliste.

Investor (Långiver)

Nye lån

Provision:

1% p.a.

Dækker Flex Fundings administrationsomkostninger. Hvis låntager eksempelvis opnår en årlig rente på 8,00% ved bud på et lån, vil den årlige rente reelt være 7,00% efter betaling af 1 procentpoint provision til Flex Funding. Provisionen fratrækkes automatisk i den månedlige ydelse fra hver låneandel med 1/12% af restgælden. Der opkræves kun provision af betalte låneydelser.

Låneandele

Kurtage ved salg af låneandele:

0,75%

Beregnes af restgælden på låneandelen + sælgers fradrag/tillæg i prisen + periodens renter. Hvis den samlede værdi af låneandelen eksempelvis er 5.350 kr., betales der 40,13 kr. i kurtage til Flex Funding.

Låntager (Virksomhedslån)

Renter

Den til enhver tid gældende laveste markedsrente, hvilket sikrer din virksomhed en konkurrencedygtig pris. Låneanmodningen bliver lagt ud på Flex Fundings online markedsplads med en rentesats, der er fastsat af Flex Funding. Her vælger investorerne, hvor stort et beløb de ønsker at udlåne til din virksomhed. Auktionen løber typisk i 14 dage.

Renten er fast i hele lånets løbetid, som kan være fra 6 måneder og op til 5 år. Lånet kan etableres med og uden sikkerheder afhængig af individuel kreditvurdering. Du søger om lån online på www.flexfunding.com.

Etableringsgebyr for lån

Lånebeløb 200.000 – 1.999.999 kr.:

3,00 %

Lånebeløb 2.000.000 – 15.000.000 kr.:

2,00 % (minimum 50.000 kr.)

For overtagelse af eksisterende lån (Bank, finansieringsselskab, realkredit)

Lånebeløb 200.000 – 15.000.000 kr.:

1,00 %.

Hvis det ønskede lån mod forventning ikke gennemføres, fordi der ikke måtte være tilstrækkelige interesserede långivere, betales der ikke etableringsgebyr eller andre omkostninger.

Der kan lånes til følgende formål:

  • Driftsfinansiering
  • Ekspansion (nye markeder, nye produkter, virksomhedsovertagelser m.v.)
  • Anlægsfinansiering
  • Produktionsudstyr
  • Arbejdskapital
  • Mellemfinansiering (ordrefinansiering, factoring, m.v.)

Øvrige omkostninger

Tingbogsattest:

Gratis

Udstedelse af nyt pantebrev:

1.500 kr.

Notering og påtegning af sikkerheder:

900 kr.

Pantsætningsforbud:

1.000 kr.

Omkostninger til det offentlige m.v.

Tinglysningsafgift:

1,45% + 1.640 kr.

Notering af panthaverdeklaration:

1.000 kr.

Notering af finansieringsdeklaration:

950 kr.

Låntager betaler samtlige eksterne omkostninger, eksempelvis tinglysningsafgifter.

Førtidsindfrielsen af lån

Lån kan indfries med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderkvartal.

Indfrielsesgebyr:

2.500 kr.

Hvis det ikke fremgår særskilt af låneaftalen, kan der ikke betales ekstraordinære afdrag på lånet.

Rykkergebyrer

Rykker ved restance:

100 kr.

Kompensationsgebyr:

450 kr.

I alt:

550 kr.

Opsigelse af lån på grund af restance

100 kr.

Såfremt Låntager ikke har foretaget indbetaling senest 10 dage efter at være blevet rykket, vil Flex Funding orientere Låntager om, at lånet er opsagt, og at fordringen overdrages til et inkassoselskab eller advokat. Når en forfalden betaling henvises til inkasso, påhviler det Låntager at afholde alle omkostninger i forbindelse med inkassoselskabets eller advokatens inddrivelse af gælden.