VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅNGIVERE

Gældende fra 10. juni 2020
Version 7.0

1. Indledning

1.1. Disse Vilkår og betingelser for Långivere gælder for alle Långivere i Flex Funding og Långivere og kontohavere fra samarbejdspartnere, som anvender Flex Fundings platform for lånebaseret crowdfunding i enten navn af Flex Funding eller eget valgt navn – herefter benævnt ”Flex Funding”.

1.2. Flex Fundings markedsplads for lån matcher erhvervsmæssige Låntagere (låntagere med et CVR-nummer i form af selskaber, foreninger, fonde m.v.) med private, professionelle og offentlige Långivere. Flex Fundings rolle er udelukkende at være formidler og administrator af lån. Flex Funding og dens samarbejdspartnere er således ikke part i låneaftaler. Eneste undtagelse herfor er, hvis Flex Funding måtte påtage sig rollen som Långiver på lige fod med øvrige Långivere.

1.3. Flex Funding har Finanstilsynets tilladelse som betalingsinstitut (FTID 22012).

1.4. Disse Vilkår og betingelser for Långivere udgør ingen trepartsaftale mellem Flex Funding, Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender dette ved oprettelsen på Flex Fundings platform og er således bundet af dette.

1.5. Disse Betingelser og vilkår for Långivere regulerer:

 • - relationen mellem Långiver og Flex Funding;
 • - hvem som kan blive Långiver på Flex Fundings platform;
 • - hvordan en Långiver kan låne til en Låntager;
 • - de formidlingstjenester, som leveres på Flex Fundings platform;
 • - de betalingstjenester, som leveres på Flex Fundings platform.

1.6. Disse Vilkår og betingelser for Långivere skal læses sammen med andre vigtige dokumenter og vejledninger. Disse er:

 • - Generelle forretningsbetingelser;
 • - Persondatapolitik;
 • - Cookiepolitik;
 • - Prisliste;
 • - Klagevejledning;
 • - Spørgsmål og svar;
 • - Lånevilkår og lånebetingelser for Låntagere.

1.7. Du bør opbevare en kopi af disse Vilkår og betingelser for Långivere for fremtidig reference.

Du kan altid downloade den nyeste version fra Flex Fundings hjemmeside.

1.8. I disse Vilkår og betingelser for Långivere menes ”vi”, ”os” eller ”vores” Flex Funding. Med ”du”, ”dine”, ”den/det” eller ”dennes” menes Långiver.

1.9. Når du opretter dig som kunde med en konto i Flex Funding accepterer du at være bundet af disse Vilkår og betingelser for Långivere. Du accepterer, at du får adgang til og bruge Flex Fundings Platform og hjemmeside med henblik på udlån til Låntagere i overensstemmelse med disse Vilkår og betingelser for Långivere.

1.10. Hvis du, efter at du har læst disse Vilkår og betingelser for Långivere, føler, at du ikke er i stand til at overholde dine forpligtelser i henhold til denne, eller at du ikke ønsker at være bundet af disse, skal du ikke fortsætte din anmodning om at oprette en konto.

1.11. Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, skal du kontakte os via e-mail på [email protected] eller ringe til os på 7060 5200

1.12. Vi tillader visse fuldmagtshavere, eksempelvis kapitalforvaltere, at oprette og forvalte konti og afgive bud på lån på markedspladsen på vegne af Långivere. Hvis en fuldmagtshaver opretter en konto på vegne af en Långiver, skal fuldmagtshaveren angive denne kendsgerning til os.

Vi vil være berettiget til at antage, at Långiver har læst og accepteret disse Vilkår og betingelser for Långivere, og at behandlingen af låneansøgningen at have fundet sted med Låntagers fulde accept og at disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere er gældende.


2.Flex Fundings platform og Flex Fundings rolle

2.1. Flex Funding er en direkte udlånsplatform og markedsplads for lån, der matcher Låntagere med private, professionelle og offentlige Långivere. Flex Fundings rolle er at:

 • - betjene og administrere hjemmesiden og udlånsplatformen
 • - matche Låntagere med Långivere
 • - facilitere transaktioner og betalingstjenester mellem Låntagere og Långivere; og
 • - udføre betalingstjenester.

3. Formidlingstjenester

3.1. Flex Funding ellermåtte instruere herom, udfører følgende formidlingstjenester:

 • - vurdering af Låntagers kreditværdighed (produktet Netværkslån er undtaget jf. pkt. 3.4);
 • - udarbejdelse af låneaftaler, pantsætningsaftaler o.l. til Låntagere og Långivere;
 • - iagttage sikringsakter i forbindelse med eventuelle pantsætninger;
 • - give Låntagere den nødvendige pre-kontraktmæssige, kontraktmæssige og post-kontraktuelle dokumentation og information;
 • - opkrævning og betaling af skyldige låneydelser til Långivere, der er modtaget af os fra Låntagere og kautionister (inklusive al betaling af alle lånets renter, afdrag, morarenter, gebyrer og retslig tvangsinddrivelse, dog er produktet Netværkslån undtaget jf. pkt. 3.4);
 • - facilitere overførslen af lån og lånedele, når en investor ønsker at sælge dem, eller søger at håndhæve kreditors rettigheder i henhold til låneaftaler;
 • - forvaltning af Flex Fundings sikringskonti i pengeinstitutter for og på vegne af Låntagere og Långivere;
 • - arrangere, at hovedstolen for hvert lån (fratrukket etableringsgebyr og eventuelle dokumentgebyr og eksterne omkostninger) overføres til Låntager(ne) ved begyndelsen af låneperioden for enhver låneaftale;
 • - håndhæve alle andre rettigheder, som Långiver og/eller Flex Funding har under låneaftalen;* reagere på og søge at løse alle klager eller tvister vedrørende låneaftaler;
 • - og foretage opdateringer og vedligeholdelse af låneaftaler, sikkerheds- og kautionsdokumenter m.v.

3.2. Du bemyndiger Flex Funding til at levere eller arrangere levering af formidlingstjenesterne for dig.

3.3. I forbindelse med vores formidlingstjenester indsamler vi forretnings-, økonomiske og personlige oplysninger fra en Låntager og fra tredjepart, når en Låntager ansøger om et lån, men vi kan ikke garantere for nøjagtigheden heraf. Derfor påtager vi os intet ansvar for nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Vi kan fra tid til anden opdatere de oplysninger, vi offentliggør, når vi får nye eller yderligere oplysninger, men vi er ikke forpligtet til at gøre det.

3.4. Når et lån udbydes med angivelse af, at det er et ”Netværkslån”, er det et lån, som udbydes og markedsføres af Låntageren udelukkende til dennes eget netværk. Flex Funding har ikke foretaget nogen kreditvurdering af lånet og har således heller ikke verificeret eller forholdt sig til virksomheden, dens forretningsgrundlag, finansielle informationer og betalingsevne. Flex Funding har heller ikke forholdt sig til værdien af eventuelle sikkerheder. Flex Funding fraskriver sig i konsekvens af det anførte ethvert ansvar for lån udbudt som Netværkslån.

andre, som vi

3.5. Ingen information, aktivitet eller proces, der er gennemført eller opnået som resultat i forbindelse med levering af formidlingstjenester (herunder kreditvurderingen af Låntagere) er beregnet til at udgøre eller fortolkes som rådgivning, henstillinger eller garanti fra Flex Funding om låntagers kreditværdighed, det beløb, du kan modtage, eller sandsynligheden for, at der kan forekomme manglende betaling i forhold til ethvert lån.

4. Vores aftale med dig

4.1. Disse Vilkår og betingelser for Långivere fastlægger grundlaget for vores forhold til dig som Långiver.

4.2. Vi garanterer ikke, at du vil være i stand til at låne penge ud gennem Flex Fundings platform.

4.3. Låneaftalen inklusiv Lånevilkår og betingelser for Låntagere angiver dit udlånsforhold til en Låntager. En låneaftale er en aftale mellem en Långiver og en Låntager, men vi har visse rettigheder under den for at gøre det muligt for os at udføre vores rolle korrekt. Hvis der er nogen konflikt mellem disse Vilkår og betingelser for Långivere og låneaftalen, vil betingelserne i låneaftalen være gældende.

4.4. Flex Funding udfører ikke nogen form for anbefaling eller rådgivning på dine vegne i forhold til ethvert lån eller låneandel, som du måtte besidde. Du træffer selv beslutning, om du ønsker at låne penge til Låntagere eller ej på Flex Fundings platform. Du anbefales at søge uafhængig økonomisk, juridisk, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, inden du beslutter at låne penge til Låntagere gennem Flex Fundings platform.

4.5. Vi har ikke Finanstilsynets tilladelse til at udøve investeringsrådgivning. Ingen af informationerne, som fremgår på Flex Fundings platform eller på vores hjemmeside udgør investeringsrådgivning eller en anbefaling om at låne penge til Låntagerne og bør ikke behandles som sådan.

5.Kriterier for at blive Långiver

5.1. For at få adgang til og bruge Flex Fundings platform til udlån, skal du oprette og vedligeholde en konto i Flex Funding. Medmindre der indgås aftale om andet, skal du som kunde opfylde følgende kriterier for at blive godkendt som Långiver:

 • - Du skal være en fysisk eller juridisk person (aktieselskab, anpartsselskab, forening, offentlig myndighed og virksomhed, etc.);
 • - Hvis du er privatperson, skal du være 18 år eller derover. Flex Funding kan tillade en yngre privatperson, hvis der foreligger skriftlig godkendelse fra forældre/værge;
 • - Hvis du er en juridisk person, skal du være hjemmehørende i Kongeriget Danmark og være registreret i et nationalt virksomhedsregister i Kongeriget Danmark;
 • - Flex Funding kan tillade en fysisk eller juridisk person hjemmehørende udenfor Kongeriget Danmark at blive Långiver;
 • - Du skal give os alle oplysninger og dokumentation, som vi med rimelighed kan anmode om dig og om din økonomiske tilstand, forretning og anliggender fra tid til anden. For eksempel kan vi anmode om oplysninger fra dig for at give os mulighed for at opfylde vores lovgivningsmæssige forpligtelser for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering og for at sikre, at Flex Fundings Platform fungerer korrekt. Du skal underrette os, når nogen af de oplysninger eller oplysninger, du har givet os, ændres.

5.2. Du kan ikke være samtidig Långiver og Låntager, medmindre du har opnået vores forudgående skriftlige samtykke.

5.3. Hvis du ophører med at opfylde kriterierne for at være Långiver, kan vi lukke din konto i Flex Funding.

6.Brugernavn og adgangskode

6.1. Ved registrering på Flex Fundings platform skal kunden angive en gyldig e-mail adresse som brugernavn og indtaste en adgangskode. Disse oplysninger anvendes til at få adgang til begrænsede områder på Flex Fundings platform, men giver ikke adgang til at foretage transaktioner. Brugernavn og adgangskode er unik for kontoen i Flex Funding og kan ikke overdrages uden vores forudgående skriftlige samtykke.

7.Konto i Flex Funding

7.1. For at Flex Funding kan administrere bud- og långivning og betaling af låneydelser til Långiver, skal alle Långivere oprette en konto i Flex Funding. Kontoen anvendes til betaling for investering i låneandele, indbetalinger af låneydelser m.v.

7.2. Du opretter din konto ved at logge ind på Flex Fundings platform og vælge ”Opret konto” under menuen ”Konti”. Her angiver du CPR-nummer eller CVR-nummer for den person, som kontoen skal oprettes til.

7.3. Det er muligt at oprette konti for både fysiske og juridiske personer under det samme brugernavn.

7.4. Flex Funding er omfattet af hvidvaskloven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Derfor er vi blandt andet forpligtet til at gennemføre en kundekendskabsprocedure. Du vil ved kontooprettelsen blive anmodet om at vedhæfte identitetsoplysninger og at besvare spørgsmål, som kan medføre, at vi kan anmode om supplerende oplysninger og dokumentation.

7.5. Flex Funding har efter eget skøn og uden begrundelse ret til at acceptere eller nægte din anmodning om at blive Långiver og oprette en konto, selvom du opfylder kriterierne for at blive Långiver.

7.6. Du bekræfter og accepterer når du opretter en konto og så længe du opretholder en konto i Flex Funding, at:

 • - du opfylder kriterierne for at blive Långiver;
 • - de oplysninger, du giver os, er sande og nøjagtige i alle henseender og er ikke vildledende;
 • - du har givet os information om alle forhold, som du er opmærksom på, blandt andet i forbindelse med vores kundekendskabsprocedure;
 • - du vil sikre dig, at ingen uautoriseret person kan få adgang til eller bruge din konto;
 • - du vil sikre dig, at alle dokumenter, vi har brug for fra dig, er korrekt udført, og du overholder alle instruktioner i forbindelse med gennemgangen og godkendelsen af disse dokumenter;
 • - hvis du handler på en anden persons vegne, er du autoriseret til at handle på dennes vegne og vil give os skriftligt bevis på din bemyndigelse til at handle, når du anmodes om det;
 • - hvis du er en juridisk person (aktieselskab, anpartsselskab, forening, offentlig myndighed og virksomhed, etc.), er den person, der opretter og anvender kontoen korrekt bemyndiget til at repræsentere dig og indgå en juridisk bindende aftale med os. Du vil sikre dig, at kun autoriserede personer er i stand til at få adgang til eller bruge din konto, og du vil give os skriftligt bevis på din autoritet til at handle, hvis og når du anmodes om det;
 • - du er bekendt med, at når du investerer på Flex Fundings platform, låner du penge ud til virksomheder. Det kan medføre både gevinst og tab. Du accepterer, at du risikerer helt eller delvist tab af det investerede beløb og at direkte lån til virksomheder ikke ligestilles med indestående beløb på konti i Flex Funding og er dermed ikke sikret tilsvarende jf. Flex Fundings Generelle forretningsbetingelser stk. 7 og 8 og, at
 • - du har bemyndigelse til at overføre penge til og fra din konto.

7.7. Hvis nogen af udsagnene i punkt 7.6. ophører med at være opfyldt, skal du kontakte os så hurtigt som muligt via e-mail ([email protected]) eller på telefon nummer 7060 5200 for at orientere os herom.

7.8. Du skal opdatere din profil og konto, hvis dine detaljer ændres (eksempelvis kontaktinformationer og fuldmagter) eller orientere os, og vi vil opdatere dine detaljer.

7.9. Når der foretages ændringer i din kundeprofil, gennemføres transaktioner m.v., anvendes der elektronisk godkendelse med Authy som digital signatur. Vi benytter Authy som to-faktorgodkendelse, som er et ekstra sikkerhedslag til funktioner på platformen. Dette er designet til at sikre, at det kun er dig, der har adgang til din konto, selv hvis andre kender dit kodeord. Authy er en app til din smartphone, tablet eller pc, som gratis kan downloades i App Store eller Google Play. Du instrueres herom på platformen under processen med at oprette din konto.

7.10. Dit brugernavn og kodeord skal altid holdes fortroligt og opbevares sikkert. Du er ansvarlig for al information og aktivitet på platformen, som foretages med dit brugernavn, adgangskode og digitale signatur.

7.11. Såfremt du ikke overholder vores vilkår, betingelser og anvisninger for brugen af platformen, er du ansvarlig for eventuelle uautoriserede transaktioner på kundens konto og på platformen.

7.12. Du er ansvarlig for al aktivitet på eller gennem din konto på Flex Fundings platform, herunder al aktivitet fra alle, der bruger dit brugernavn, adgangskode og digitale signatur, uanset om de er godkendt af eller ej af dig. Du skal give alle autoriserede personer en kopi af disse Vilkår og betingelser og sikre, at de overholder dem, når de får adgang til og bruger Flex Fundings platform, herunder den tilknyttede konto.

7.13. Du skal straks meddele os, hvis du mener, at en uautoriseret person bruger din brugerprofil eller den tilknyttede konto eller sikkerheden på brugerprofil eller den tilknyttede konto er blevet overtrådt.

7.14. Vi antager, at al korrespondance, ordrer, overførsler og instruktioner, der er foretaget under henvisning til dit brugernavn, din adgangskode og digitale signatur, foretages af dig.

7.15. Vi kan afvise at handle efter dine instruktioner eller suspendere din brugerprofil og den tilknyttede konto, hvis vi har mistanke om ulovlig eller svigagtig aktivitet eller uautoriseret brug heraf.

7.16. Beløb registreret på kundekonti er opsamlet og bogført på Flex Fundings pengeinstitutkonto, og disse beløb er i henhold til lov om betalinger § 35 registreret kreditorbeskyttet. Du kan læse mere herom i afsnit 3 ”Sådan er dit indestående på konti i Flex Funding sikret” i Flex Fundings Generelle forretningsbetingelser, som er tilgængelig på Flex Fundings hjemmeside.

7.17. Der er ikke mulighed for at pantsætte eller give transport til tredjemand på indeståender på konti i Flex Funding.

7.18. Der modtages ikke renter på indeståender på konti i Flex Funding.

7.19. Flex Funding kan anmode en kontohaver om at nedbringe indestående midler helt eller delvist på en konto med 7 dages varsel. Hvis kontohaveren ikke imødekommer anmodningen inden fristens udløb, har Flex Funding adgang til at overføre beløbet til kontohavers pengeinstitutkonto, som kontohaver har registreret på Flex Fundings Platform under ”Mine konti” og undermenuen ”detaljer”. Der kan blive beregnet et gebyr herfor.

8.Långivning og Låneaftale

8.1. Långiverne erhverver lån og lånedele gennem det primære og sekundære marked på Flex Fundings Platform. På det primære marked udbydes nye lån og lånedele, og på det sekundære marked gives Långiverne adgang til salg og køb af eksisterende lånedele blandt hinanden. Det er ikke muligt at handle produktet ”Netværkslån” på det sekundære marked. Kun godkendte investorer (institutionelle og professionelle) gives mulighed for at investere i hele lån til Låntagere. Øvrige Långivere investerer penge i låneandele til Låntagerne.

8.2. Før du kan begynde at låne til Låntagere, skal du overføre penge til din konto i Flex Funding. Du kan finde brugervejledningen ved at logge på platformen og vælge ”Konti” i menuen og

”Indbetal” i undermenuen.

8.3. Når du har penge på din konto, kan du låne penge direkte til virksomheder på Flex Fundings primære markedsplads eller købe Låneandele på det sekundære marked. Du kan se tilgængelige låneanmodninger på dit ”Dashboard” på platformen. Du finder flere oplysninger om den enkelte låneanmodning ved at klikke på lånet. Her kan du også afgive, hvor mange penge, du gerne vil låne til virksomheden. Hvert bud svarer til en låneandel. En låneandel kan minimum være på DKK 200. Du kan kun afgive bud, hvis der er tilstrækkelig dækning på din konto.

8.4. Den bedste måde at opnå et stabilt afkast på er diversifikation, hvor du spreder dine investeringer over mange lån.

8.5. Direkte lån til virksomheder kan, ligesom investering i obligationer, aktier og andre værdipapirer, medføre gevinst og tab. Derfor anbefaler vi, at du spreder dine investeringer til flere virksomheder. Og vi gør opmærksom på, at et historisk afkast ikke nødvendigvis er vejledende for fremtidige afkast.

8.6. Flex Funding reserverer dine bud på den primære markedsplads. Når låneanmodningen er fuldt finansieret og Låneaftale og eventuelle sikkerhedsdokumenter er underskrevet og eventuelle sikringsakter er behørigt iagttaget, bliver dine midler overført til Låntageren og renteberegningen igangsættes.

8.7. Du kan finde oplysninger om det aktuelle indestående på din konto, din aktuelle beholdning af Låneandele, dine aktive bud og andre oplysninger på platformen. Oplysningerne fremgår i Dashboard, som er oversigtsbilledet der fremkommer når du logger ind på platformen.

8.8. Flex Funding kan:

 • - trække låneanmodninger tilbage, hvis de ikke er fuldt ud finansieret af Långiverne;
 • - trække låneanmodninger tilbage, hvis vi finder det nødvendigt at gøre det;
 • - overvåge og regulere tilgængeligheden og funktionaliteten af Flex Fundings Platform;
 • - og efter behov ændre det minimale eller maksimale beløb, som en Långiver kan låne til en enkelt låntager eller i alt på tværs af Flex Fundings Platform.

8.9. Hver Låneaftale reguleres af lånevilkårene (og inkluderer de vigtigste aftalebetingelser). Når en låneanmodning er opfyldt på markedspladsen, dannes der automatisk en separat Låneaftale mellem Låntager og de deltagende Långiverne (i anonymiseret form).

8.10. Flex Funding kan håndhæve visse betingelser og vilkår i henhold til en låneaftale og kan træffe visse handlinger på vegne af de relevante Långivere. Du kan ikke og er ikke berettiget til på egne vegne at indgå aftale med en Låntager eller en kautionist eller foretage nogen handling i dit eget navn under en låneaftale eller en kautionsaftale medmindre Flex Funding giver skriftlig tilladelse herom.

8.11. Flex Funding og enhver anden person, der handler på vores vegne, vil handle i fælles interesse for samtlige relevante Långivere som helhed og er dermed ikke forpligtet til at tage hensyn til din individuelle interesse eller interesse fra nogen anden bestemt Långiver.

8.12. Vi kan ændre Lånevilkår og betingelser for en Låntager og vil underrette dig om disse ændringer. Disse ændringer har ingen tilbagevirkende kraft og vil normalt træde i kraft, når du er blevet underrettet.

9. Renter og betaling af ydelser

9.1. Låneaftalen regulerer betaling af afdrag og renter fra Låntager til Långiver(ne).

9.2. Låntager kan til enhver tid indfri Lånet med et varsel på 30 dage til udløbet af et kalenderkvartal (”Indfrielsesdagen”). Meddelelse om førtidig indfrielse skal ske skriftligt og det skal fremgå af meddelelsen, at lånet indfries i dets helhed. Meddelelsen er uigenkaldelig. Låntager kan ikke indfri lånet delvist, herunder betale ekstraordinære afdrag. Ved førtidig indfrielse skal Låntager betale hele den udestående restgæld plus al ubetalt påløbet rente frem til indfrielsesdagen.

9.3. Hver Långiver har ret til en forholdsmæssig andel af alle betalinger af afdrag og renter modtaget fra en Låntager i henhold til Låneaftalen (med undtagelse af långivningsprovision), hvis der ikke undtagelsesvist er indgået individuel skriftlig aftale med en Långiver om andet (eksempelvis aftale om ”first loss”). Låneydelser vil automatisk blive indbetalt på Långivers konto i Flex Funding. Din andel af disse betalinger beregnes i forhold til din låneandel og procentdelen af det lån, som din låneandel repræsenterer.

9.4. Flex Funding garanterer ikke for nogen betalinger der skyldes af en Låntager til dig i henhold til en Låneaftale. Klassificering af risikoklasse udgør ikke nogen form for anbefaling eller garanti fra Flex Funding med hensyn til størrelsen af betalinger, som du faktisk vil modtage eller sandsynligheden for, at der opstår misligholdelse af betalinger på et bestemt lån.

9.5. Alle kunder i Flex Funding kan hente en årsopgørelse, som angiver skattemæssig indkomst og eventuelle fradrag. For juridiske personer, hvis regnskabsår er forskellig fra kalenderåret, kan en årsopgørelsen dannes individuelt ved at logge ind på Flex Fundings platform.

9.6. Det er dit ansvar at selvangive enhver indkomst der overstiger den aktuelle bagatelgrænse, som du tjener fra udlån gennem Flex Fundings platform inklusive eventuelle renteindtægter. Flex Funding fratrækker ikke skat af nogen rente, som du måtte modtage eller provenu ved salg af låneandele medmindre Flex Funding ifølge loven er forpligtet hertil.

10. Udbetaling af penge og salg af lånedele

10.1.Alle udbetalinger fra din konto i Flex Funding overføres til din konto i dit pengeinstitut, som du har registreret på platformen.

10.2.Du kan overføre al disponibelt indestående fra din konto i Flex Funding, der ikke er investeret i lån eller registreret som igangværende bud. Hvis du vil have adgang til de midler, der allerede er investeret i lån, kan du sælge dine låneandele til andre Långivere på den sekundære markedsplads. Kun hele låneandele kan sættes til salg.

10.3.Bemærk, at du ikke kan sælge låneandele:

 • - hvor der kun er én ydelse tilbage
 • - hvor lånet er i restance (der mangler at blive betalt én ydelse)
 • - hvor lånet er misligholdt (lånet er i restance med flere på hinanden følgende ydelser)
 • - hvis lånet er et ”Netværkslån” jf. pkt. 8.1.

10.4. Du kan tillægge en præmie eller et fradrag på op til 3% af låneandelens restgæld, hvis du beslutter at sælge.

10.5. Salgsprisen for låneandele vil være den udestående restgæld med tillæg eller fradrag af op til 3% af restgælden samt påløbne renter fra seneste primo måned. De påløbne renter vil automatisk blive opdateret ved slutningen af hver dag.

10.6. Hvis du beslutter dig for at sælge en låneandel, vil vi opkræve kurtage af det samlede salgsprovenu for låneandelen. Kurtagen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

10.7. Tilbyder en ny långiver at købe din låneandel til den pris, du har angivet på markedspladsen, er du forpligtet til at sælge din låneandel til denne pris. Der er dermed ikke mulighed for at afholde auktion over låneandele, da prisen er fast.

10.8. Hvis du sælger låneandele, vil provenuet fra salget automatisk blive overført til din konto i Flex Funding fra køberens konto i Flex Funding efter fradrag af Flex Fundings kurtage og eventuel rente og provision afhængig af datoen for handlen.

10.9. Der er ingen garanti for, at dine lånedele bliver solgt eller garanti for, hvor lang tid det kan tage at gennemføre.

10.10. Du kan til enhver tid se hvilke låneandele du har solgt og hvilke der fortsat er til salg ved at logge på Flex Fundings platform og vælg i menuen ”sælg låneandele” og undermenuen ”solgte låneandele”.

11. Sikkerhed

11.1.Hvis Låntager eller tredjemand stiller sikkerhed for lånet, øger det ikke sandsynligheden for en Låntagers eller en kautionists evne til at opfylde sine tilbagebetalingsforpligtelser i henhold til en Låneaftale eller kautionserklæring. Det er således ikke en garanti for fuld tilbagebetaling fra Låntageren eller kautionisten i tilfælde af manglende betaling eller misligholdelse af nogen af dem under en Låneaftale eller en kaution.

11.2.Du udpeger Flex Funding til at fungere som din repræsentant til at administrere sikkerheden i forbindelse med ethvert lån. Du er ikke berettiget til og vil ikke søge at tage nogen handling eller indlede nogen procedure mod nogen Låntager eller kautionist i dit eget navn. Det er kun Flex Funding, der har adgang til at udføre nogen handling eller retslige skridt. Du bemyndiger Flex Funding til at udøve all rettigheder, beføjelser, beslutninger og skøn i forbindelse med ethvert sikkerhedsdokument og sammen med alle andre rettigheder, beføjelser og skøn i forbindelse hermed.

11.3.Flex Funding er kun forpligtet til at tage hensyn til de interesser, der er relevante for alle Långiverne som helhed.

11.4. Hvis Låntageren eller kautionisten kommer i restance ved betaling af en låneydelse eller der indtræffer en begivenhed, hvor der opstår misligholdelse af lånet, så accepterer du, at Flex Funding kan håndhæve en stillet sikkerhed for lånet på vegne af alle lånets Långivere. Flex Funding vil indlede en rykkerprocedure over for Låntager og kautionist, som kan resultere i en opsigelse af Låneaftalen med krav om tilbagebetaling af lånets restgæld tillagt skyldige renter og eventuelt relevante gebyrer og omkostninger.

11.5. Långiverne vil blive orienteret om restancer og misligholdelse af lån på vores platform og/eller ved mail samt jævnligt blive orienteret, når der foreligger væsentligt nyt ved inddrivelsen af den udestående gæld.

11.6. Hvis det er muligt, vil vi oplyse den anslåede værdi af sikkerhederne ved en tvangsrealisering. Under disse omstændigheder vil enhver værdiansættelse af sikkerheder, som vi oplyser til dig, kun være vejledende.

11.7. Hvis provenuet fra en realisation af en sikkerhed ikke kan opfylde alle Låntagers forpligtelser, er hver Långiver kun berettiget til at modtage sin respektive forholdsmæssige andel af provenuet. Flex Funding har ret til at blive betalt for dens omkostninger til inddrivelse af den udestående gæld, herunder realisation af stillede sikkerheder. Hvis disse omkostninger ikke kan indeholdes i provenuet fra realisation af stillede sikkerheder eller inddrives fra Låntageren, skal hver Långiver betale Flex Funding omkostningerne på et forholdsmæssigt grundlag.

12.Håndhævelse af sikkerhed

12.1.Enhver sikkerhed, der stilles på tidspunktet for etableringen af et lån, har til formål at sikre Låntagers og en kautionists forpligtelser i henhold til Låneaftalen. Enhver sikkerhed, der stilles på ethvert tidspunkt efter etablering af lånet, kan anvendes til at sikre alle penge, der forfalder fra en Låntager og en kautionist under alle lån, der ydes til denne Låntager.

12.2.Hvis sikkerheden bliver håndhævet, vil Flex Funding handle i alle Långiveres interesse (medmindre andet er krævet af lovgivning eller er udtrykkeligt blevet oplyst til Långiverne senest samtidigt med deres afgivelse af bud på et lån) og Flex Funding har ret til at udbetale provenuet til Långiverne i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i disse Vilkår og betingelser for Långivere. Hverken Flex Funding eller nogen person, der handler på vores vegne, er ansvarlig for ethvert tab, som nogen Långiver har lidt, medmindre tabet er forårsaget af vores eller deres uagtsomhed.

12.3.Efter håndhævelse af sikkerheden, vil alle beløb, der er modtaget eller inddrevet, blive anvendt i følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Omkostninger i anledning af Låntagers eventuelle misligholdelse
 2. Påløbne morarenter
 3. Forfaldne ydelser (renter og afdrag)
 4. Ethvert andet beløb, der udestår under Låneaftalen.

12.4. Flex Funding kan til enhver tid og uden varsel på vegne af Långiverne indgå aftale med en Låntager om at ændre på et låns vilkår, eksempelvis rente og løbetid, ændring af sikkerheder eller foretage andre handlinger, som vi finder nødvendige for at varetage Långivernes interesser bedst muligt.

13.Manglende betaling af ydelse og misligholdte lån

13.1.Hvis en Låntager ikke betaler en ydelse rettidigt i henhold til Låneaftalen, indleder vi administrative skridt for at inddrive de manglende betalinger. Udover igangsætning af en rykkerprocedure vil vi indhente yderligere information og forsøge at indgå et samarbejde med Låntager med henblik på at inddrive et udestående beløb. I alle tilfælde vil vi agere, som vi anser for at være til gavn for de berørte Långivere som helhed. For produktet ”Netværkslån” gælder er særlige vilkår jf. pkt. 13.8.

13.2.Hvis en Låntager undlader at betale en forfalden betaling i henhold til en Låneaftale

eller på anden måde er i strid med et vilkår i Låneaftalen, kan vi opsige lånet og kræve tilbagebetaling af den til enhver tid værende restgæld tillagt skyldige renter samt alle gebyrer og omkostninger i henhold til lånets vilkår og betingelser.

13.3.Vi eller nogen person, der handler på vores vegne, kan tage sådanne skridt, som vi anser for nødvendige eller ønskelige efter vores absolutte skøn til at inddrive den udestående gæld, herunder uden begrænsning forfølge kautionister, håndhæve sikkerhed, sælge fordringen eller indlede inkasso og retssager gennem domstolene.

13.4.Vi eller nogen person, der handler på vores vegne, vil handle på en retfærdig og retfærdig måde for at opnå maksimal inddrivelse for alle berørte Långivere (dette kan omfatte aftale om nye betalingsbetingelser eller salg af gælden til en tredjepart).

13.5.Vi eller nogen person, der handler på vores vegne, kan beslutte (efter vores eget skøn) ikke at forfølge Låntageren eller kautionisten for manglende betaling, hvis det vurderes, at deres evne til betaling ikke kan dække omkostningerne hertil.

13.6.Det er kun Flex Funding eller en person, som handler på vores vegne, som kan indgå et samarbejde med Låntageren og enhver kautionist for at tage skridt til at forfølge de manglende betalinger og inddrive udestående beløb på vegne af alle Långiverne. Du har ikke tilladelse til at foretage nogen individuel handling eller tage kontakt til Låntageren eller kautionister, medmindre vi er skriftligt enig om andet. Låntagere og kautionister har heller ikke tilladelse til at foretage nogen individuel handling eller tage kontakt til Långivere, medmindre vi er skriftlig enig om andet.

13.7. Vi vil holde dig opdateret med udviklingen i bestræbelserne på at inddrive manglende betalinger.

13.8. For produktet ”Netværkslån” gælder der særlige vilkår, hvis Låntager ikke betaler ydelsen rettidigt i henhold til Låneaftalen. Flex Funding igangsætter sædvanlig rykkerprocedure. Hvis en Låntager undlader at betale en forfalden betaling i henhold til en Låneaftale eller på anden måde er i strid med et vilkår i Låneaftalen, kan vi opsige lånet og kræve tilbagebetaling af den til enhver tid værende restgæld tillagt skyldige renter samt alle gebyrer og omkostninger i henhold til lånets vilkår og betingelser. I givet fald vil de 10 største Långivere blive kontaktet med henblik på, at de på vegne af alle Långiverne indleder administrative skridt for at inddrive de manglende betalinger. Såfremt flere end de 10 største Långivere besidder Låneandele for et identisk beløb, vil de 10 største Långivere, som først har afgivet bud på lånet, blive prioriteret og dermed kontaktet. Flex Funding vil på foranledning af de 10 største Långivere informere de øvrige Långivere om, hvem som varetager deres interesser og relevant kontaktinformation (advokat, fuldmægtig e.l.). Flex Funding vil ikke foretage yderligere bestræbelser på at inddrive manglende betalinger.

14.Ophør som kunde i Flex Funding

14.1.Du kan anmode os om at lukke din konto i Flex Funding, såfremt du ikke har:

 • - aktive låneandele;
 • - aktive bud på markedspladsen;
 • - indestående midler på din konto i Flex Funding;
 • - skyldige beløb til os.

Du kan til enhver tid skriftligt anmode os om at lukke din konto.

14.2. Vi kan til enhver tid anmode dig om at lukke din konto, hvis:

 • - du overtræder vores vilkår og betingelser
 • - du ophører med at være en aktiv Långiver;
 • - du ikke reagerer på vores rimelige anmodninger om information, eller du undlader at give sådanne oplysninger;
 • - vi har mistanke om, at du har begået eller været involveret i svig, hvidvaskning af penge eller andre kriminelle aktiviteter;
 • - vi opdager, at alle oplysninger, du har givet os, er væsentligt forkerte, unøjagtige, forkerte eller vildledende;
 • - du anvender Flex Fundings Platform eller enhver information eller oplysning opnået gennem at være Långiver hos os til markedsføring og kontakt til vores Låntagere eller Långivere eller anmoder ansatte i Flex Funding herom.
 • - du anvender Flex Fundings Platform til et formål, som Flex Fundings Platform ikke er beregnet til eller andet end som en direkte udlånsplatform til Låntagere;
 • - du anvender Flex Fundings Platform eller webstedet på en ulovlig, fornærmende eller ærekrænkende måde eller på nogen måde, der medfører ulemper for andre brugere;
 • - du iværksætter en handling for at kontakte en Låntager direkte for at forfølge restancer eller inddrive udestående beløb;
 • - du ikke låner penge ud inden for en 6 måneders periode gennem din konto i Flex Funding;
 • - du misbruger Flex Fundings Platform på anden måde; eller
 • - vi vurderer, at enhver handling, du foretager (eller undlader at tage), vil have en negativ indvirkning på Flex Fundings Platform eller Flex Fundings omdømme.

14.3. Hvis vi giver dig meddelelse under pkt.

14.2. giver du os tilladelse til straks at overføre dine lånedele til andre Långivere ved at sælge dem på vores sekundære marked. Når din sidste lånedel er solgt, overfører vi alle resterende midler, som du er berettiget til, med fradrag af provisioner og gebyrer, der måtte skyldes os, til den pengeinstitutkonto, som du har registreret under din profil og derefter lukkes din konto i Flex Funding.

15.Dit ansvar over for os

15.1.Du er ansvarlig over for os for ethvert forventet tab eller skade, som vi har lidt som et resultat af:

 • - enhver overtrædelse af dig af vores vilkår og betingelser, herunder brugsbetingelserne på webstedet;
 • - din uagtsomhed eller forsætlige misligholdelse
 • - ethvert svigagtig brug af dig af Flex Fundings Platform; og
 • - ethvert misbrug af dit brugernavn, adgangskode, webstedet, platformen eller din konto.

Du er ikke ansvarlig over for os for tab eller skade, som ikke kan forventes.

16.Interessekonflikter

16.1.Vi vil sikre, at potentielle interessekonflikter, der måtte opstå mellem en Låntager og en Långiver eller forskellige Långivere, identificeres og håndteres effektivt i overensstemmelse med vores politik for interessekonflikter.

16.2.Vi vil sikre, at potentielle interessekonflikter, der måtte opstå mellem en vores kunder og Flex Funding, identificeres og håndteres effektivt i overensstemmelse med vores politik for interessekonflikter.

17.Registrering af oplysninger på platformen

17.1.Flex Funding registrerer og behandler oplysninger om vores kunder på grundlag af kundernes oplysninger på platformen. Flex Funding behandler oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Du kan finde persondatapolitikken under Vilkår og betingelser på Flex Fundings hjemmeside.

18.Information via platformen

18.1.Information fra Flex Funding til Långiver og Låntager vil blive gjort tilgængelig via Flex Funding platform og/eller ved e-mail til Långiver og Låntager. Flex Funding anbefaler derfor Låntager og Långiver til jævnligt at tjekke platformen for eventuel ny information.

19.Flex Fundings priser og provision

19.1.Flex Funding opkræver provision fra Långiver for formidling og administration af Långivers låneandele. Provisionen udgør en procentsats af den udestående restgæld på lånet. Beløbet beregnes som et fradrag i renten og betales af Långiver samtidigt ved Låntagers betaling af ydelser. Provisionssatsen fremgår af den til enhver tid gældende Prisliste, som er tilgængelig på Flex Fundings hjemmeside.

19.2.Desuden opkræves priser for serviceydelser i henhold til gældende Prisliste som er tilgængelig på Flex Fundings hjemmeside. Ændringer i Prislisten træder i kraft med én måneds varsel.

20.Sådan serviceres dine lån til virksomheder i tilfælde af, at Flex Funding måtte ophøre virksomheden

20.1.Selvom det ikke er noget lovgivningsmæssigt krav herom i Danmark, har Flex Funding indgået en wind-down aftale med en tredjepart i givet fald Flex Funding måtte ophøre virksomheden uanset årsag for at sikre långiverne fortsat servicering af de formidlede lån. Der er i tillæg blevet udarbejdet en ”Wind-down planning”, som er i overensstemmelse med den engelske Financial Conduct Authority’s Wind-down Planning Guide.

21.Klager

21.1.Vi forsøger altid at tilbyde den bedst mulige service. Hvis du imidlertid ikke er tilfreds med nogen service eller produkt, der tilbydes af os, skal du kontakte os.

21.2.Vi vil bestræbe os på at løse din klage så hurtigt og så retfærdigt som muligt.

21.3.Mere information om, hvordan man klager, og hvordan klager håndteres af os, finder du på vores hjemmeside.

22.Værneting, lovvalg og tvister

22.1.Ved eventuelle tvister, som efter skriftlig henvendelse til Flex Funding på [email protected] ikke findes løst tilfredsstillende, henvises til Forbrugerklagenævnet og Finanstilsynet.

22.2.Alle retslige skridt om Flex Fundings kundeforhold er undergivet dansk ret og skal afgøres ved værneting i København.

23.Godkendelse af særlige vilkår og betingelser

23.1.Ud over Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser tiltræder kunder, Långivere og Låntagere, andre vilkår og betingelser, der regulerer låneaftaler, brug af markedspladsen,

andre tjenester m.v. Såfremt der i individuelle aftaler er vedtaget andre vilkår, vil disse imidlertid i givet fald have forrang.

24.Ændringer i Forretningsbetingelser og andre vilkår og betingelser

24.1.Flex Funding forbeholder sig ret til at ændre i generelle vilkår og betingelser, både Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser og andre vilkår og betingelser uden kundens forudgående godkendelse. Ændringer kan også omfatte eksisterende låneaftaler.

24.2.Disse og øvrige vilkår kan ændres med én måneds varsel. Vores kunder modtager underretning om de ændrede vilkår ved login på vores platform og/eller ved e-mail, i nyhedsbreve m.v.