POLITIK FOR PERSONDATA

Gældende fra 5. marts 2020
Version 6.0

Retsgrundlag:

Artikel 13 og 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse Direktiv 95/46/EF (almindelig databeskyttelsesforordning) (EØS-relevant tekst), som forpligter den dataansvarlige (i dette tilfælde Flex Funding) at give den registrerede en række oplysninger vedrørende behandling af dennes personlige data.

Formål:

Denne Persondatapolitik forklarer datasubjektet Flex Fundings tilgang til enhver persondata, som Flex Funding indsamler fra brugere af Flex Fundings hjemmeside, www.flexfunding.com, og Flex Fundings online markedsplatform. Persondatapolitikken beskriver under hvilke formål Flex Funding behandler datasubjektets persondata. Den beskriver tillige datasubjektets rettigheder med hensyn til Flex Fundings behandling af datasubjektets persondata. Denne Persondatapolitik vil blive offentliggjort på Flex Fundings hjemmeside, ligesom den kan leveres til datasubjekterne på anden måde. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Flex Fundings politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger og fokusområder.

Definition og introduktion

Når der i Persondatapolitikken står “Flex Funding”, “vi”, “os” eller “vores”, menes Flex Funding A/S, Danmark.
“Dig”, ”du” og “dine” betyder besøgende på vores hjemmeside, personer der kontakter os via telefon, e-mail, kontaktformularer mv., investorer og låntagere og personer i forbindelse med dem (deres repræsentanter, partnere, ejere, aktionærer og andre retsmæssige ejere samt personer, der stiller sikkerhed for lån, eksempelvis kautionister).
"GDPR" betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (almindelig databeskyttelsesforordning). Du kan finde teksten til GDPR her.

Denne politik forklarer vores tilgang til persondata, som vi indsamler fra dig, eller som vi har fået om dig fra en tredjepart, og med hvilke formål vi behandler dine persondata. Denne politik vil endvidere informere dig om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata.

Indholdsfortegnelse:

 1. Identitets- og kontaktoplysninger
 2. Hvornår og hvilke persondata indsamler vi?
 3. Hvad bruger vi dine persondata til?
 4. Retsgrundlag for behandling af dine persondata
 5. Sikkerhed af dine persondata
 6. Hvordan bruger vi cookies
 7. Til hvem videregiver vi dine persondata?
  1. Kategorier på modtagere af dine persondata
  2. Databehandler
  3. Lovligt påkrævet offentliggørelse
 8. Hvor overfører vi dine persondata til?
 9. Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
 10. Dine rettigheder
 11. Ændringer i Persondatapolitikken

1. Vores identitet og kontaktoplysninger

Flex Funding A/S er en dansk virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nummer 25619978. Flex Funding A/S er reguleret af Finanstilsynet og har Finanstilsynets tilladelse som betalingsinstitut til at udbyde lånebaseret crowdfunding (FT nr. 22012).

Flex Funding udbyder en online markedsplads, hvor private og professionelle investorer kan opnå et højt afkast på deres investeringer til lave omkostninger ved at låne penge direkte til kreditværdige danske virksomheder og hvor virksomheder hurtigt, billigt og uden besvær kan skaffe fleksibel finansiering. Også kaldet lånebaseret crowdfunding.

Sådan kontakter du os:

Flex Funding A/S
Strandvejen 100, Opgang 3, 2. sal
2900 Hellerup
Danmark
Telefon: + 45 70 60 52 00
E-mail: [email protected]

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver vedrørende spørgsmål relateret til beskyttelse af persondata:

Flex Funding A/S
Strandvejen 100, Opgang 3, 2. Sal
2900 Hellerup
Danmark
E-mail: [email protected]

2. Hvornår og hvilke persondata indsamler vi?

Vi indsamler persondata fra dig, dine repræsentanter eller pårørende, der handler på dine vegne med Flex Funding, herunder når du bruger vores hjemmeside, www.flexfunding.com eller tilhørende hjemmesider ("Hjemmeside"), når du kontakter os, når du bruger de tjenester, vi leverer ("Tjenesterne"), herunder når du åbner eller bruger din konto på vores online crowdfunding platform ("Online Crowdfunding Platform").

Hvis du giver os oplysninger om andre personer (eksempelvis hvis du repræsenterer en virksomhed, der ønsker at søge om lån på vores Online Crowdfunding platform, og du giver oplysninger om f.eks. direktører, aktionærer eller andre retsmæssige ejere end dig selv), er du forpligtet til at bekræfte, at du har udleveret en kopi af denne Persondatapolitik til disse personer.

Vi kan også få dine persondata fra eksterne kilder, eksempelvis når vi henter information fra offentligt tilgængelige informationskilder, kommercielle databaser, markedsføringsdatabaser eller kreditreferencer, der indeholder sådanne persondata.

VED BESØG OG SURFING PÅ VORES HJEMMESIDE

Når du besøger vores Hjemmeside kommunikerer den computer/mobile hardware og software, du bruger til at få adgang til Hjemmesiden (din browser) med den server vi bruger til vores Hjemmeside og den software, der bruges til at hoste og drifte Hjemmesiden. Den giver nogle oplysninger, herunder:

 • IP-adresse på den enhed, som du bruger til at kigge på Hjemmesiden (hvis enheden er en router, eller der er brugt en proxyserver for at se denne side, er oplysningerne om den router eller proxyservers IP-adresse angivet). IP-adressen tillader os at bestemme den geografiske placering af den ovennævnte enhed/router/proxyserver),
 • browseren der bruges til at besøge Hjemmesiden,
 • operativsystemet til enheden, der bruges til at besøge Hjemmesiden,
 • det brugernavn du bruger, når du logger på den enhed, der bruges til at besøge Hjemmesiden,

Ovennævnte oplysninger opsamles automatisk af os i logfilerne på den server der er vært for vores Hjemmeside for at hjælpe med at diagnosticere problemer, forhindre eller identificere angreb på Hjemmesiden, administrere Hjemmesiden og Tjenesterne og at indsamle brede demografiske oplysninger.

Vi har løbende adgang til ovenstående oplysninger, men det er ikke muligt at identificere individuelle personer baseret på disse oplysninger. Det betyder, at du kan besøge vores Hjemmeside anonymt.

Desuden kan vi automatisk indsamle oplysninger, som besøgende efterlader under besøget på vores Hjemmeside ved hjælp af forskellige værktøjer, som er beskrevet herunder, men ikke begrænset hertil, til cookies og pixels, også ved anvendelse af de tredjeparter, som også kan anvende deres cookies eller pixel eller andre lignende teknologier.

Cookies er små stykker data der downloades til din computer eller mobilenhed, når du besøger Hjemmesiden. Vi bruger cookies til at analysere trends, administration af Hjemmesiden, sporing af brugeradfærd og indsamle demografiske oplysninger fra vores base som helhed. Nogle cookies (session cookies) udløber og slettes automatisk fra din enhed, når du lukker din browser. Andre vil forblive på din enhed indtil du selv sletter dem. Du kan styre cookies i dine browserindstillinger. Se venligst vores Cookies Policy for yderligere information om de cookies, som vi bruger.

Pixel-tags er typisk enkeltpixel, transparente GIF-billeder, der tilføjes en hjemmeside med en unik identifikation, der bruges til at spore internetbrugernes online adfærd. De tredjeparter, som vi bruger til analytiske tjenester, kan placere pixels på Hjemmesiden og vise hvilke andre hjemmesider, du besøger (både før og efter besøget på Hjemmesiden). De anvender oplysninger fra pixels for at hjælpe os med at forbedre vores forretning og Tjenester.


Vi anvender følgende tredjeparter til automatisk at indsamling af oplysninger, som de besøgende efterlader på Hjemmesiden

GOOGLE ANALYTICS
Vi bruger tredjepartstjenesten, Google Analytics, leveret af Google LLC, USA til at indsamle standard internetloginformation og detaljer om besøgendes adfærdsmønstre. Det gør vi for at øge vores viden, herunder om antallet af besøgende på de forskellige dele af Hjemmesiden. Koden på vores Hjemmeside indeholder sporingskoden genereret af Google til Flex Funding. Når du besøger vores Hjemmeside udføres sporingskoden af ​​din browser. Den indsamler oplysningerne om den besøgendes browser og computerindstillinger, såsom skærmopløsning, operativsystem osv. Den opretter og gemmer også nogle cookies på din enhed, der bruges til internetsøgning. Disse cookies indeholder hovedsagelig nogle grundlæggende besøgsoplysninger for at afgøre, om det er en ny eller tilbagevendende besøgende. For mere information om cookies, se venligst vores Cookies Policy. Google Analytics kan også bruge pixels eller anden lignende teknologi. De indsamlede oplysninger sendes til Google Analytics-servere i USA til behandling. Når analysen af ​​oplysningerne er afsluttet modtager Flex Funding resultaterne fra Google Analytics.

MICROSOFT AZURE APPLICATION INSIGHT
Derudover anvender vi tredjepartsservicen Azure Application Insight fra Microsoft Ireland Operations Ltd, Dublin, Irland, som hjælper os til løbende at forbedre ydeevnen og anvendeligheden af ​​vores Hjemmeside. Den indsamler og analyserer blandt andet standard internetloginformation, herunder IP-adressen på din enhed, der bruges til at se vores Hjemmeside. Du kan finde mere om, hvordan Azure Application Insight fungerer her.

CLOUDFLARE
Vi anvender også tredjepartsservicen Cloudflare, som leveres af Cloudflare Inc., Delaware, USA, for at beskytte og øge hastigheden på vores Hjemmeside. Hjemmesidens webtrafik styres gennem Cloudflares globale netværk for at give dig det optimale indhold af Hjemmesiden hurtigere, blokere trusler og begrænse misbrug af bots og crawlers.

Når du besøger vores Hjemmeside scanner Cloudflares datacenter dine forespørgsler (kommunikation mellem din browser og serveren, hvor vores Hjemmeside hostes, herunder persondata i denne kommunikation) for at se, om du fremstår som en trussel baseret på en række karakteristika, herunder din IP-adresse, hvilken ressource du anmoder om, hvilken payload du sender, og hvor ofte du foretager forespørgsler. Du kan finde mere om, hvordan Cloudflare fungerer her.

FACEBOOK PIXEL
Vi bruger også tredjepartsservicen, Facebook Pixel, som leveres af Facebook Inc., USA eller Facebook Ireland Ltd., Irland. Facebook Pixel er et analyseværktøj, som hjælper os med at måle effektiviteten af ​​vores annoncering. Den anvender vores pixelkodeplaceringer i koden på Hjemmesiden. Når nogen besøger Hjemmesiden og foretager en handling, udløses Facebook pixel og rapporterer denne handling. Det giver os mulighed for at vide, hvornår en besøgende foretager en handling, for derved at være i stand til at målrette fremtidige Facebook-annoncer til den besøgende. Facebook pixel indsamler følgende data fra Hjemmesiden:

 • henvisningswebadressen,
 • browser information
 • og personens Facebook bruger-id.

LINKEDIN
Vi anvender også tredjepartsservicen, LinkedIn Insight Tag, som leveres af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irland eller LinkedIn Corporation. Det er konverteringssporing, der viser os, hvad der hænder, når du interagerer med vores LinkedIn-kampagneannoncer. LinkedIn Insight Tag muliggør indsamling af metadata, såsom IP-adresseoplysninger, tidstempel og begivenheder (eksempelvis sidevisninger). Alle data er krypteret. LinkedIn-browserens cookie gemmes i din browser, indtil du selv sletter cookien eller cookien udløber (der er en rullende seks måneders udløb fra den sidste gang brugerens browser indlæser Insight Tag). Du kan frit blokere eller slette cookies. Du kan finde mere om, hvordan LinkedIn Insight Tag fungerer her.

SMARTLOOK
Vi anvender også tredjepartsservicen, Smartlook, som leveres af Smartsupp.com, s.r.o., Tjekkiet. Smartlook giver os mulighed for at se Hjemmesiden gennem den besøgendes øjne, da den registrerer, hvad vores besøgende interagerer med, og hvad der får dem til at forlade siden igen. Vi kan se musebevægelser, klik og formularinteraktioner for at forstå gæsternes oplevelse. Vi bruger ikke dette værktøj til at optage dine persondata, som du giver os under dit besøg på vores Hjemmeside, eftersom vi ikke indsamler dine persondata ved hjælp af dette værktøj. Hvis du ikke vil spores af Smartlook overhovedet, kan du besøge denne Smartlook opt out page og klikke på knappen Turn of recording for at forhindre at blive optaget af Smartlook på tværs af internettet.

 • Kontakt os via telefon

  Hvis du ringer til os, modtager vi nummeret på den telefon, som du anvender og persondata inkluderet i telefonsamtalen. Du er ikke forpligtet til at give os persondata under samtalen, men i en given situation kan det være svært eller umuligt at håndtere din henvendelse uden brug af persondata.
  Du bør være opmærksom på, at alle telefonopkald fra eller til os muligvis ikke beskyttes under transit.

 • Kontakt os via e-mail

  Hvis du kontakter os via e-mail, modtager vi den persondata, der er inkluderet i din e-mail (som minimum modtages den e-mailadresse, som du sender e-mailen fra). Du er ikke forpligtet til at give os persondata i e-mailen, men i en given situation kan det være svært eller umuligt at behandle din henvendelse uden brug af persondata.

  Du bør være opmærksom på, at alle e-mails fra eller til os muligvis ikke beskyttes under transit.

 • Kontakt os via kontaktformular

  Hvis du kontakter os via kontaktformularen på vores Hjemmeside, skal du give os de krævede persondata, som vi efterspørger for at vi kan behandle og besvare din henvendelse, herunder:

  • Dit for- og efternavn
  • Din e-mail

  Hvis du ikke giver os disse krævede data, vil vi ikke kunne besvare din henvendelse.

  Hvis du i kontaktformularen anfører følgende yderligere (valgfri data):

  • Dit telefonnummer

  Vil vi også behandle det sammen med de krævede data for at behandle og besvare din henvendelse.

  Flex Funding modtager også (og behandler det sammen med ovenstående data) dit IP-nummer (den offentlige IP-adresse på den enhed, som du anvender på www.flexfunding.com til at sende kontaktformularen Hjemmesiden. Hvis din enhed er en router eller du har brugt en proxyserver for at se denne side, vil vi modtage IP-adressen til denne router eller proxyserver).

  Du bør være opmærksom på at oplysninger, som du sender via kontaktformularen, muligvis ikke er beskyttet under transit.

 • Test dine lånemuligheder

  Hvis du vælger at teste dine lånemuligheder på vores Hjemmeside, skal du give os nogle obligatoriske persondata, som vi behandler i vurderingen af din virksomheds muligheder for at få formidlet et lån gennem Flex Funding. Disse er:

  • CVR-nummer på den virksomhed, som du repræsenterer
  • Din e-mail

  Hvis du ikke giver os disse obligatoriske data, vil vi ikke kunne foretage en vurdering og sende resultaterne til dig.

  Hvis du giver følgende yderligere (ikke-obligatoriske data) i kontaktformularen:

  • Dit for- og efternavn
  • Dit telefonnummer

  vil vi også behandle dem sammen med de obligatoriske data for at vurdere din virksomheds muligheder for at få formidlet et lån gennem Flex Funding.

  Flex Funding vil også modtage (og behandle det sammen med ovenstående data) dit IP-nummer (den offentlige IP-adresse på din enhed, som du brugte til at besøge www.flexfunding.com og sende formularen for at teste din virksomheds lånemuligheder). Hvis din enhed er en router, eller du har brugt en proxyserver for at se denne side, vil vi få IP-adressen til den router eller proxyserver).
  Du bør være opmærksom på at oplysninger, som du sender via ovenstående formular, muligvis ikke er beskyttet under transit.

 • Bruger og nyhedsbrev

  Hvis du vælger at få adgang til vores Online Crowdfunding platform som bruger (giver adgang til markedspladsen uden mulighed for at foretage transaktioner o.l.) og abonnere på nyhedsbrevet (valgfrit), skal du give os nogle obligatoriske persondata, som er:

  • Din e-mail
  • Dit telefonnummer
  • Dit bopælsland

  Hvis du ikke giver os disse obligatoriske data, kan vi ikke åbne kontoen.

  Flex Funding vil også modtage (og behandle det sammen med ovenstående data) dit IP-nummer (den offentlige IP-adresse på din enhed, som du anvendte til at se www.flexfunding.com og blive registreret som bruger på Hjemmesiden. Hvis din enhed er en router, eller du har brugt en proxyserver for at se denne side, vil vi få IP-adressen til den router eller proxyserver).

 • Oprette en konto som investor eller låntager

  Når du er oprettet som bruger, har du adgang til at oprette en konto i Flex Funding, hvis du vil anvende vores Online Crowdfunding platform som investor eller låntager til at investere eller låne, skal du give os følgende yderligere obligatoriske persondata:

  • Dit for- og efternavn
  • Din adresse (gade, husnummer, postnummer, by, land)
  • Dit telefonnummer
  • Dit CPR-nummer
  • Dine betalingsoplysninger, herunder dit bankkontonummer
  • Oplysninger om din virksomhed, herunder finansiel information, hvis du er låntager (personlig virksomhed) eller repræsenterer en låntager
  • Relevant information som er påkrævet efter KYC (Know Your Customer) og Hvidvaskningsloven/AML (Anti-Money Laundering Regulations)
  • Andre oplysninger, der er relevante for levering af vores Tjenester

  Hvis du ikke giver os disse obligatoriske data, må vi ikke give dig adgang til vores Online Crowdfunding platform som investor eller låntager.

3. Hvad skal vi bruge din information til?

Vi må bruge dine persondata til følgende formål:

 • Opfyldelse af Tjenester

  Når du ønsker at bruge vores Tjenester, beder vi dig normalt om nogle personlige oplysninger (medmindre du tidligere har indsendt disse oplysninger til os, eller vi har modtaget dem fra en tredjepart), så vi kan behandle din sag, herunder (men ikke begrænset til) identificere dig som kontraherende part, lave afregninger, håndtere nyhedsbrevsabonnementer på en automatiseret måde, m.v.

  Retsgrundlag:
  Behandlingen af ​​ovennævnte persondata er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som du er part i.

 • Primære aktiviteter inden udførelse af Tjenesterne

  Det kan forekomme, at inden du indgår en kontrakt af en Tjeneste, kan du bede os om ydelser, der kræver, at vi skal have persondata, eksempelvis for at forberede individuelle skræddersyede muligheder for den aktuelle Tjeneste.

  Retsgrundlag:
  I sådanne tilfælde er behandlingen af ​​dine persondata nødvendig inden indgåelse af en kontrakt.

 • Kundeservice

  Du kan kontakte os på forskellige måder, såfremt du har forespørgsler eller ønsker vores assistance. Dine kontaktoplysninger (og eventuelt andre persondata i forbindelse med et givet tilfælde) bliver påkrævet for at besvare dig.

  Retsgrundlag:
  Behandling af disse persondata i ovennævnte tilfælde er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som Flex Funding eller en tredjepart forfølger.

 • Overholdelse af lovgivningen

  Vi bruger dine persondata til at overholde vores juridiske forpligtelser (herunder KYC eller AML, regnskabsforpligtelser, opbevaringsforpligtelser, lovpligtige forpligtelser, konflikter eller lignende forpligtelser).

  Retsgrundlag:
  Hvor eventuelle juridiske forpligtelser pålagt os medfører, at vi skal behandle dine persondata, er behandling af persondata nødvendig for vores overholdelse af de lovmæssige forpligtelser, som vi er underlagt.

 • Forretningsmæssige formål

  Vi bruger også dine persondata til følgende forretningsmæssige formål:

  • At beskytte eller håndhæve vores juridiske rettigheder
  • At beskytte eller håndhæve tredjemands rettigheder og
  • I forbindelse med en transaktion såsom overførsel af penge, fordringer, fusion eller omstrukturering eller salg

  Retsgrundlag:
  Behandling af dine persondata i dette tilfælde er nødvendigt med henblik på de legitime interesser, der forfølges af Flex Funding eller af en tredjepart.

 • Kundeanalyse

  Når vi kender din identitet (eksempelvis hvis du er registreret bruger af vores Online Crowdfunding platform) og ved, at du besøger vores Hjemmeside, behandler vi dine persondata ved at forbinde dine kontaktoplysninger med andre personlige oplysninger, som vi observerer om dig fra dine interaktioner med vores Hjemmeside, vores e-mail eller kontakt gennem kontaktformularen med dig og/eller med vores Tjenester såsom de Tjenester, som du har set. Det giver os mulighed for at forstå, hvordan vores besøgende bruger Hjemmesiden og til at få kendskab til, hvilke dele af vores Hjemmesiden, der er attraktive for dem. På baggrund af disse oplysninger kan vi forbedre vores Hjemmeside. Vi bruger også disse oplysninger til markedsføringsformål (se også afsnittet Markedsføring).

  Retsgrundlag:
  Behandling af dine persondata i dette tilfælde er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af Flex Funding. Dette er for at sikre, at Flex Funding giver dig den bedste hjemmesideoplevelse og Tjenester til dig, vores øvrige kunder og besøgende.

 • Markedsføring

  Vi bruger også dine persondata til at give dig markedsføring i form af:

  • Markedsføring via post
  • Markedsføring via e-mail
  • Specialiseret online markedsføring

  Vi bruger de oplysninger, som vi observerer om dig fra dine interaktioner med vores Hjemmeside, vores e-mail- og kontakt gennem kontaktformularen med dig og/eller med Tjenester (se afsnittet Kundeanalyse ovenfor) for at forberede og sende dig markedsføring.

  Retsgrundlag:
  Når vi behandler dine persondata for at give dig markedsføring, er det i overensstemmelse med de legitime interesser, som Flex Funding følger. Vi vil kun sende dig markedsføring, når du har givet sit samtykke til at modtage sådan markedsføring, eller hvor loven tillader os at sende dig sådan markedsføring uden dit samtykke.

 • Andre formål

  Hvis vi ønsker at behandle dine persondata til et andet formål end ovenstående eller hvis vi vil ændre eksisterende formål, giver vi dig (før den videre behandling) ved hjælp af dine kontaktoplysninger (hvis tilgængelige) en information om det andet (eller modificeret) formål med alle relevante yderligere oplysninger krævet i loven.

4. Retsgrundlag for behandling af dine persondata

Behandlingen af ​​dine persondata ved hjælp af Flex Funding er enten baseret på:

 • Dit samtykke eller
 • Forarbejdning er nødvendig for udførelse af en kontrakt, som du er part i eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning inden indgåelse af en kontrakt eller
 • Behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som Flex Funding er underlagt eller
 • Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som Flex Funding eller en tredjepart forfølger såsom (i) fremme af vores forretning og Tjenester, (ii) beskyttelse og/eller håndhævelse af Flex Fundings eller tredjeparts rettigheder (iii) beskyttelse af Flex Funding eller tredjepart mod klager og juridiske krav, (iv) øge effektiviteten af ​​Flex Fundings forretning eller tilpasning af denne virksomhed til det forandrede miljø ved omstrukturering, fusioner eller salg

5. Sikkerhed af dine persondata

Vi er forpligtet til at sikre de persondata, der leveres til os.

Vi har implementeret tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre det passende risikoniveau i forhold til sikkerheden af ​​dine persondata.

Vi beskytter dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion eller utilsigtet tab, ændring, uautoriseret brug, uautoriseret ændring, afsløring eller adgang og mod alle andre ulovlige former for behandling.

Alle vores partnere, medarbejdere, konsulenter samt databehandlere (det er dem, der behandler dine persondata på vores vegne med de formål, der er nævnt ovenfor), der har adgang til og er forbundet med behandling af persondata, er forpligtet til at respektere fortroligheden af ​​sådanne persondata.

6. Hvordan bruger vi cookies

Se venligst vores Cookies Policy for at få flere oplysninger om de cookies, som vi bruger, og hvordan du administrerer eller sletter cookies.

7. Hvem videregiver vi dine persondata til?

7.1 Kategorier på modtagere af dine persondata

Vi kan dele dine persondata med følgende tredjeparter efter behov:

 • Vores professionelle rådgivere herunder advokater, skatterådgivere, bogholdere og revisorer
 • Statslige og kommunale myndigheder, herunder SKAT, Finanstilsynet og andre regulerende myndigheder
 • vores datterselskaber og tredjeparter, som vi outsourcer visse tjenester til såsom, men ikke begrænset til, dokumentbehandlings- og oversættelsestjenester, fortroligt affaldsbortskaffelse, it-systemer eller softwareudbydere, it-supportudbydere, dokument- og informationslagringsleverandører
 • Tredjeparter, der er involveret i de tjenester, vi leverer til kunder såsom rådgivere, skatterådgivere, finansielle rådgivere, forretningskonsulenter, værdiansættelseseksperter, oversættere
 • Tredjeparter, som giver os de analytiske- eller sikkerhedsmæssige tjenester i forbindelse med vores Hjemmeside, såsom Google Analytics, Cloudflare eller Smartlook
 • Tredjeparts post-/kurer-/elektroniske kommunikationsudbydere, der hjælper os med at levere vores post-/e-mail-/andre markedsføringskampagner eller vores nyhedsbreve til dig eller dokumenter relateret til en sag.

Dette er ikke en komplet liste over kategorier af tredjeparter, til hvem vi kan videregive dine persondata, da der kan være tilfælde, hvor vi skal dele dine persondata med andre tredjeparter for at give dig vores Tjenester på den mest optimale måde eller for at overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt.

7.2 Databehandler

Nogle tredjeparter, herunder underleverandører, kan supportere Flex Funding med at drive vores forretning og servicere dig, inkluderet (men ikke begrænset til) hosting, drift og analyse af vores Hjemmeside og trafik af besøgende, håndtering af kommunikationen mellem dig og os, håndtering af nyhedsbrevsabonnementer, udvikling af vores Online Crowdfunding platform, levering af andre IT-tjenester og IT-systemer, forligsløsninger, dokumentbehandling, oversættelsestjenester, fortrolig bortskaffelse af affald og dokument- og informationslagring.

I nogle tilfælde kan disse tredjeparter eller underleverandører få adgang til dine persondata. I sådanne tilfælde behandler de kun dine persondata på dokumenterede instruktioner fra Flex Funding på grundlag af de databehandlingsaftaler, der er indgået mellem dem ("Databehandler") og Flex Funding. Vi meddeler kun de oplysninger, som Databehandlerne har brug for med henblik på at give os deres hjælp.

Vi bruger kun Databehandlere, der giver tilstrækkelige garantier til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen vil opfylde lovens krav og sikre beskyttelsen af ​​dine persondata som datasubjektet.

Databehandleren er forpligtet til at holde dine persondata fortrolige. Dette gælder også for de personer, der handler på vegne af Databehandleren, fordi de er autoriseret af Databehandleren til at behandle persondata.

Retsgrundlag:
I nogle tilfælde er brug af Databehandlere og offentliggørelse af dine persondata til dem nødvendige for, at Flex Funding kan udføre en kontrakt, som du er part i, eller at handle på din anmodning inden indgåelse af en kontrakt. I andre tilfælde er det i vores eller tredjeparts legitime interesse at videregive dine persondata til Databehandleren for at give dig vores Tjenester på den bedste måde, som Flex Funding kan.

Vores vigtigste Databehandlere er:

 1. Flex Funding Fintech ApS - det er vores helejede datterselskab, der udvikler vores Online Crowdfunding platform,
 2. Microsoft Ireland Operations Ltd, Dublin, Irland - som leverer os hosting og andre it-tjenester.

7.3 Lovligt påkrævet offentliggørelse

Når det kræves af loven, skal Flex Funding offentliggøre dine persondata til myndighederne eller andre enheder. I dette tilfælde bestræber vi os på at begrænse omfanget af offentliggørelsen til de specifikke persondata, der anmodes om ved lovbestemmelse eller relevant juridisk efterspørgsel.

Retsgrundlag:
I dette tilfælde offentliggør vi dine persondata, hvor det er nødvendigt af hensyn til det lovpligtige ansvar, som den dataansvarlige er underlagt.

8. Hvor overfører vi dine persondata til?

Som det blev nævnt ovenfor, når vi bruger tredjeparter til at hjælpe os med at drive vores forretning og servicere kunder, skal vi i nogle tilfælde oplyse dem om dine persondata (i det omfang det kræves for korrekt assistance).
Nogle af disse Databehandlere kan operere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og behandle persondata (i tredjelande), der bliver meddelt dem.
I disse tilfælde, tillader Flex Funding sådanne overførsler af persondata uden for EØS, hvis betingelserne i GDPR for overførsel af persondata til tredjelande eller internationale organisationer er opfyldt med forbehold for andre retlige forpligtelser. I dette tilfælde er vi som regel afhængige af EU-USA's Privacy Shield adequacy decision (hvis persondaten overføres til USA) eller på standard kontraktmæssige bestemmelser for dataoverførsler mellem EU og tredjelande.

9. Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Den periode, hvor vi opbevarer dine persondata, bliver bestemt ud fra formålet med at behandle en given persondata, men det er ikke den eneste forudsætning, vi overvejer, når vi beslutter opbevaringsperioden af persondata.

Nogle gange kræver loven at vi gemme nogle oplysninger i en vis periode. Det er også normalt berettiget at holde persondata efter den sidste kontakt med dig for at kunne verificere dine eventuelle klager eller forsvare os mod juridiske krav.

 • Besøg og surfing på vores hjemmeside

  Vi gemmer det elektroniske spor, du efterlader under besøget på vores Hjemmeside (IP-adresse, geografisk placering af din enhed/router/proxyserver) i 90 dage fra dit besøg på Hjemmesiden.

 • Kommunikation

  Vi opbevarer de persondata, du giver os i enhver form for kommunikation, der leveres til os (eksempelvis via telefon, e-mail eller gennem kontakt med kontaktformularen/test dine lånemuligheder på vores Hjemmeside) i en periode, hvor vi behandler denne kommunikation (eksempelvis for at gennemgå din indsigelse, forberede svaret og besvare dig) og derefter op til fem fulde regnskabsår fra besvarelsen er sent til dig eller efter meddelelse om svar.

 • Tjenester

  Vi opbevarer de persondata, der er opnået i forbindelse med levering af Tjenesterne op til fem hele regnskabsår fra:

  • Kontolukning - hvis levering af Tjenesten kræver at du har en konto
  • Vores sidste interaktion med dig i forbindelse med Tjenesten - hvis levering af Tjenesten ikke kræver, at du har en konto.

10. Dine rettigheder

GDPR giver dig som datasubjekt følgende rettigheder:

Ret til adgang
Du kan til enhver tid få oplyst, hvordan dine persondata behandles hos Flex Funding, og i givet fald få adgang til dine persondata og øvrige detaljerede oplysninger om den behandling, der er angivet i artikel 15 i GDPR samt kopien af ​​de persondata, der behandles. Hvis du anmoder os om yderligere kopier af disse persondata, må vi eventuelt opkræve et rimeligt gebyr herfor.

Ret til berigtigelse
Du har ret til uden unødig forsinkelse at modtage rettelser af ​​unøjagtige persondata der vedrører dig fra Flex Funding. Under hensyntagen til formålet med behandlingen, har du også ret til at få ufuldstændige persondata, som vi har registreret, gjort komplette, ved at give en supplerende erklæring herom.

Hvis du har ret til berigtigelse, og vi har delt dine persondata med andre, fortæller vi dem om muligt om berigtigelsen.

Ret til sletning
Med forbehold for de enkelte betingelser i artikel 17 punkt 1 i GDPR (eksempelvis hvis dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de blev indsamlet eller på anden måde behandlet, eller du har tilbagetrukket dit samtykke, som behandlingen er baseret på, og hvor der ikke er andet lovligt grundlag for behandlingen) har du ret til at få slettet dine persondata uden unødig forsinkelse hos Flex Funding.

Hvis du har ret til sletning af persondata, og hvis vi har delt dine persondata med andre, fortæller vi dem om muligt om sletningen.

Ret til at begrænse behandlingen
Med forbehold for de enkelte betingelser i artikel 18 punkt 1 i GDPR (eksempelvis hvis nøjagtigheden af ​​de persondata, som vi har, er bestridt af dig, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen af ​​dine persondata af os) har du ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata hos Flex Funding.

Hvis du har ret til begrænsning af behandlingen, og hvis vi har delt dine persondata med andre, fortæller vi dem om muligt om begrænsningen af behandlingen.

Ret til dataoverførbarhed
Hvornår:

 • Vi behandler dine persondata på grundlag af dit samtykke, eller hvor behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​den kontrakt, som du er part i og
 • Behandlingen foregår automatisk

Du har ret til at få oplysninger om de persondata, som du har givet os (i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format) og genbruge det andetsteds eller bede os overføre denne persondata (hvor det er teknisk muligt) til en tredjepart efter eget valg.

Ret til indsigelse
Hvis vi behandler dine persondata, og vi er afhængige af vores eller tredjeparters berettigede interesse (undtagen hvis vi kan bevise overbevisende juridiske grunde til behandlingen), eller hvis vi behandler dine persondata til direkte markedsføring, kan du til enhver tid protestere mod behandling af dine persondata, hvorefter vi vil ophøre med at behandle dine persondata.

Ret til at inddrage samtykke
Hvis behandlingen af ​​dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid inddrage dit samtykke ved at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 1.

Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden
Hvis du mener, at behandlingen af dine persondata hos ​Flex Funding overtræder GDPR eller andre lovgivninger om beskyttelse af persondata, har du har ret til, med forbehold for andre administrative- eller retslige midler, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (uafhængig offentlig myndighed, der er ansvarlig for overvågningen af ​​anvendelsen af ​​GDPR, der er oprettet af hver EU-medlemsstat), navnlig i Den Europæiske Unions medlemsstat, hvor du har din sædvanlige bopæl, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse.

I Danmark kan du indgive klagen til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Ret til at inddrage samtykke
Hvis vi behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke (eller udtrykkelige samtykke) som vores retsgrundlag for behandling, har du ret til at inddrage dit samtykke til enhver tid.
Bemærk venligst at nogle af disse rettigheder kan være begrænsede, hvis vi har en overordnet interesse eller lovlig forpligtelse til fortsat at behandle dine persondata, eller hvor persondata kan være fritaget for offentliggørelse på grund af juridiske forpligtelser eller tavshedspligter.

11. Ændringer i Persondatapolitikken

Vi kan ændre denne Persondatapolitik til enhver tid for at afspejle ændringer i vores brug af dine persondata samt at overholde gældende love, lovkrav, retsafgørelser og beslutninger fra relevante myndigheder. Hvor det er praktisk, vil vi informere dig om eventuelle væsentlige ændringer via e-mail.

Vi opfordrer dig jævnligt til at gennemgå denne Persondatapolitik for at blive informeret om, hvordan vi bruger dine persondata.