LÅNEVILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅNTAGERE

Gældende fra 5. marts 2020
Version 6.0

 1. Indledning
  1. Disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere gælder for alle Låntagere i Flex Funding og Låntagere fra samarbejdspartnere, som anvender Flex Fundings platform for lånebaseret crowdfunding i enten navn af Flex Funding eller eget valgt navn – herefter benævnt ”Flex Funding”.
  2. Flex Fundings digitale platform og markedsplads for lån matcher erhvervsmæssige Låntagere med private og professionelle Långivere. Flex Fundings rolle er udelukkende at være formidler og administrator af lån. Flex Funding og dens samarbejdspartnere er således ikke part i låneaftaler. Eneste undtagelse herfor er, hvis Flex Funding måtte påtage sig rollen som Långiver på lige fod med øvrige Långivere.
  3. Disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere og øvrige Lånevilkår i tilknytning til indgåelse af låneaftaler m.v. udgør ingen trepartsaftale mellem Flex Funding, Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender dette ved oprettelsen på Flex Fundings platform og er således bundet af dette.
  4. Disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere regulerer:
   - relationen mellem Låntager og Flex Funding
   - hvem som kan blive Låntager på Flex Fundings platform
   - hvordan en Låntager kan låne fra Långivere; og
   - formidlingstjenesten som vi udbyder på Flex Fundings platform.
  5. Disse Lånevilkår og Betingelser for Låntagere gælder for ethvert mellemværende mellem Låntager og Långiver(e), medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet i denne Låneaftale eller ved anden aftale mellem Flex Funding og Låntager
  6. Disse Lånevilkår og betingelser skal læses i sammenhæng med andre vigtige dokumenter, politikker og vejledninger. Disse er:
   - Generelle forretningsbetingelser
   - Låneaftale
   - Eventuelle sikkerhedsdokumenter
   - Persondatapolitik
   - Cookiepolitik
  7. Du bør opbevare en kopi af disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere for anvendelse til fremtidig reference. Du kan også downloade den seneste version på vores hjemmeside.
  8. I disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere menes ”vi”, ”os” eller ”vores” Flex Funding. Med ”du”, ”dine”, ”den/det” eller ”dennes” menes Låntageren.
  9. Inden du accepterer, at din låneanmodning overføres til Flex Fundings markedsplads for lån, må du læse disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere.
  10. Når du opretter et lån og har et igangværende lån formidlet af Flex Funding accepterer du at være bundet af disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere. Du accepterer at få adgang til og bruge Flex Fundings platform og hjemmeside med det formål at låne eller ansøge om at låne fra Långivere som udlåner i forventning af og i overensstemmelse med disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere.
  11. Hvis du, efter at du har læst disse Lånevilkår og betingelser for Långivere, føler, at du ikke er i stand til at overholde dine forpligtelser i henhold til denne, eller at du ikke ønsker at være bundet af disse, skal du ikke starte en låneansøgning eller anmode Flex Funding om at overføre din låneanmodning til Flex Fundings markedsplads
  12. Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, skal du kontakte os via e-mail på [email protected] eller ringe til os på 7060 5200
  13. Vi tillader visse rådgivere (eksempelvis revisorer, advokater og virksomhedsrådgivere) at indgive låneansøgninger på vegne af Låntagere. Hvis en rådgiver indgiver en låneansøgning på vegne af en låntager, skal: (a) rådgiveren angive denne kendsgerning for os; (b) vi vil være berettiget til at antage, at Låntager har læst og accepteret disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere, og at behandlingen af låneansøgningen at have fundet sted med Låntagers fulde accept; og (c) at disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere er gældende.
 2. Flex Fundings platform og Flex Fundings rolle
  1. Flex Funding er en direkte udlånsplatform og markedsplads for lån, der matcher erhvervsmæssige Låntagere med private og professionelle Långivere. Flex Fundings rolle er at:
   - betjene og administrere hjemmesiden og udlånsplatformen
   - matche Låntagere med Långivere
   - facilitere transaktioner og betalingstjenester mellem Låntagere og Långivere; og
   - udføre betalingstjenester
 3. Aftalegrundlaget
  1. Aftalegrundlaget mellem Låntager og Långiver og Flex Funding som formidler består af følgende dokumenter:

     1. Låneaftale
     2. Lånevilkår og Betingelser for Låntagere (dette dokument)
     3. Eventuelle sikkerhedsdokumenter
     4. Generelle Forretningsbetingelser
     5. Prisliste
  2. Hvis et lån består af flere låneandele, fremgår det samlede lånte beløb af låneaftalen med en særskilt specifikation af låneandelene fordelt på de enkelte Långivere. Långiverne er anonymiseret, men individualiseret med deres kontonummer i Flex Funding, hovedstolen på deres låneandel og rentesats
  3. En Långiver har mulighed for at sælge sin(e) låneandel(e) til andre Långivere på Flex Fundings markedsplads jf. nedenfor. Oplysninger om Långivere fremgår også af et elektronisk generet bilag, som løbende opdateres i Flex Fundings database. Et sådan bilag er en del af Låneaftalen. Låntager kan til enhver tid rekvirere en opdateret liste over Långivere i anonymiseret form ved henvendelse til Flex Funding.
 4. Flex Fundings formidlingstjeneste
  1. Flex Funding eller andre, som vi måtte instruere herom, udfører følgende formidlingstjenester:
   - vurdering af Låntagers kreditværdighed;
   - udarbejdelse af låneaftaler, pantsætningsaftaler o.l. til Låntagere og Långivere;
   - iagttage sikringsakter i forbindelse med eventuelle pantsætninger;
   - give Låntagere den nødvendige pre-kontraktmæssige, kontraktmæssige og postkontraktuelle dokumentation og information;
   - opkrævning og betaling af skyldige låneydelser til Långivere, der er modtaget af os fra Låntagere og kautionister (inklusive al betaling af alle lånets renter, afdrag, morarenter, gebyrer og retslig tvangsinddrivelse);
   - facilitere overførslen af lån og lånedele, når en investor ønsker at sælge dem, eller når han søger at håndhæve kreditors rettigheder i henhold til låneaftaler;
   - forvaltning af Flex Fundings sikringskonti i pengeinstitutter for og på vegne af Låntagere og Långivere;
   - arrangere, at hovedstolen for hvert lån (fratrukket etableringsgebyr og eventuelle dokumentgebyr og eksterne omkostninger) overføres til Låntager(ne) ved begyndelsen af låneperioden for enhver låneaftale;
   - håndhæve alle andre rettigheder, som Långiver og/eller Flex Funding har under låneaftalen;
   - reagere på og søge at løse alle klager eller tvister vedrørende låneaftaler;
   - og foretage opdateringer og vedligeholdelse af låneaftaler, sikkerheds- og kautionsdokumenter m.v.
  2. Du bemyndiger Flex Funding til at levere eller arrangere levering af formidlingstjenester for dig.
  3. I forbindelse med vores formidlingstjenester indsamler vi oplysninger fra dig, når du ansøger om et lån. Vi indsamler også oplysninger om dig, din virksomhed og personer, der er forbundet med din virksomhed fra tredjepart i forbindelse med de formidlende tjenester, vi leverer, og med bekræftelse af din identitet. Vi kan ikke garantere nøjagtigheden af de oplysninger, vi får fra tredjepart. Derfor påtager vi os intet ansvar eller ansvar for nøjagtigheden eller unøjagtigheden af disse oplysninger.
  1. Vores aftale med dig
  2. Disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere skaber grundlaget for vores forhold til dig som låntager.
  3. Vi garanterer ikke, at du vil være i stand til at låne gennem Flex Fundings Platform
  4. Låneaftalen indeholder din låntagning i forhold til hver enkelt Långiver, men vi har visse rettigheder under den for at gøre det muligt for os at udføre vores rolle korrekt. Hvis der er nogen konflikt mellem disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere og låneaftalen, vil betingelserne i låneaftalen være gældende.
  5. Vi har ikke tilladelse til at give investeringsrådgivning. Ingen information indeholdt på Flex Fundings platform eller på hjemmesiden udgør investeringsrådgivning eller en anbefaling om at låne penge og bør ikke behandles som sådan.
 5. Kriterier for at kunne ansøge om lån
  1. For at få adgang til og bruge Flex Fundings platform og markedsplads med henblik på låntagning skal du starte en låneansøgning. For at være berettiget hertil skal du opfylde følgende Låntagerkriterier (bortset fra, hvis vi måtte aftale afvigelse herfra):
   - din virksomhed skal have været i drift i mindst to år;
   - du skal drive forretning med det formål at tjene penge (offentlige organer, velgørende organisationer og fonde er ikke berettigede, medmindre vi har givet vores specifikke forudgående skriftlige samtykke);
   - din virksomhed skal have et CVR-nummer eller tilsvarende;
   - medmindre vi måtte aftale andet, skal mindst 50% af de personer, der er involveret i at drive din virksomhed (partnere, direktører, ejere) være fastboende i Kongeriget Danmark.
   - dit faste forretningssted og opholdssted eller området for de vigtigste aktiviteter skal være i Kongeriget Danmark;
   - du skal have en aktiv konto i et pengeinstitut i Kongeriget Danmark;
   - du skal besvare vores rimelige anmodninger om information fra tid til anden; og
   - du skal give os alle oplysninger og dokumenter, som vi med rimelighed kan anmode om din virksomhed og ultimative ejere, herunder økonomiske tilstand og anliggender fra tid til anden. For eksempel kan vi anmode om oplysninger fra dig for at give os mulighed for at opfylde vores juridiske forpligtelser og for at sikre, at Flex Fundings Platform fungerer korrekt. Du skal underrette os, når nogen af de oplysninger eller oplysninger, du har givet os, ændres.
  2. Vi har mulighed for at ændre lånekriterierne fra tid til anden.
  3. Du kan ikke være både Låntager og Långiver samtidigt medmindre du har opnået vores specifikke forudgående skriftlige samtykke.
  4. Hvis du ophører med at opfylde kriterierne for at være berettiget Låntager, kan vi lukke din konto efter forudgående varsel.
 6. Låneansøgning og oprettelse af konto
  1. Inden du kan låne på Flex Fundings låneplatform, skal du udfylde en låneansøgning og oprette dig som bruger. Du finder låneansøgningen på vores hjemmeside eller ved at logge ind på platformen.
  2. Vi træffer ubetinget beslutning om, hvorvidt vi accepterer eller afviser din låneansøgning og din anmodning om at oprette en konto, selvom du opfylder lånekriterierne som Låntager
  3. Når du sender din låneansøgning og så længe du har et lån formidlet af Flex Funding, bekræfter og accepterer du, at:
   - du opfylder Låntagerkriterierne;
   - de oplysninger, du giver os, er sande og nøjagtige i alle henseender og er ikke vildledende;
   - du har givet os alle enkeltheder, som du er opmærksom på (herunder, men ikke begrænset til, juridiske krav, ikke-frigjorte forpligtelser, retssager, retssager eller efterforskninger, der er aktuelle, truede, verserende eller på anden måde med rimelighed vil opstå mod dig af nogen tredjepart) som materielt og negativt kan ændre din økonomiske tilstand, forretning eller aktiver, og du skal informere os, hvis der er nogen ændring i disse omstændigheder;
   - du har ikke undladt at fortælle os oplysninger, der med rimelighed kan betragtes som relevante for en kreditansøgning;
   - du vil sikre dig, at ingen uautoriseret person kan få adgang til eller bruge din låneansøgning eller konto;
   - du kan indgå en juridisk bindende aftale med os og hver relevant långiver;
   - du vil sikre, at alle dokumenter vi har brug for fra dig, er gyldigt udført, og du overholder alle instruktioner i forbindelse med gennemgangen og godkendelsen af disse dokumenter;
   - hvis du handler på en anden persons vegne, er du bemyndiget til at handle på deres vegne og vil give os skriftligt bevis på din bemyndigelse til at handle, når du anmodes om det;
   - hvis du er en juridisk person (aktieselskab, anpartsselskab m.v.) er den person, der udfylder og indsender låneansøgningen og opretter og vedligeholder kontoen, korrekt bemyndiget til at repræsentere dig og indgå en juridisk bindende aftale med os.
   - du vil sikre dig, at kun bemyndigede personer er i stand til at få adgang til eller bruge din konto, og du vil give os skriftligt bevis på din legitimitet til at handle, hvis og når det anmodes om det;
   - du forstår, at ved at indgå en låneaftale gennem Flex Funding, låner du penge fra private og offentlige Långivere, og du accepterer, at du er fuldt ud ansvarlig for at tilbagebetale alle lån, der er lånt sammen med alle tilskrevne renter og gebyrer; og
   - du er bemyndiget til at overføre penge fra og til din konto i Flex Funding.
  4. Hvis nogen af kriterierne i punkt 7.3 ophører med at være gældende, mens du har et igangværende lån, skal du kontakte os så hurtigt som muligt via e-mail [email protected] eller telefon 7060 5200 for at orientere os herom.
  5. Du skal opdatere din brugerprofil, når dine detaljer ændres, eller oplys det til os, og vi vil opdatere dine oplysninger.
  6. Du skal registrere din virksomheds Nemkonto (registrerings- og kontonummer) i dets pengeinstitut på platformen under ”Brugerprofil”, så der kan overføres midler fra og til din konto i Flex Funding
  7. Når du opretter din låneansøgning eller din konto, skal du angive et brugernavn (en gyldig email adresse og en adgangskode. Dit brugernavn og din adgangskode er unik for din låneansøgning og konto og kan ikke overføres uden vores specifikke forudgående skriftlige tilladelse
  8. Du skal holde dit brugernavn og din adgangskode sikre og fortrolige. Du er ansvarlig for al aktivitet på eller gennem din låneansøgning, brugerprofil, konto og Flex Fundings platform og i forbindelse med din nominerede bankkonto, herunder al aktivitet fra alle, der bruger dit brugernavn og adgangskode, uanset om de er godkendt af eller ej af dig. Du skal give alle autoriserede personer en kopi af disse Lånebetingelser og vilkår for Låntagere og sikre, at de overholder dem, når du får adgang til og bruger Flex Fundings platform og konto.
  9. Du må ikke overføre din låntager konto til en anden person eller tillade en anden person at bruge din låntager konto uden vores specifikke forudgående skriftlige samtykke.
  10. Du skal meddele os øjeblikkeligt, hvis du mener, at en uautoriseret person bruger din brugerprofil eller konto, eller sikkerheden på din brugerprofil eller konto er blevet eller er muligvis brudt.
  11. Vi kan antage, at al korrespondance, ordrer, overførsler og instruktioner, der er foretaget under henvisning til dit brugernavn og din adgangskode, foretages af dig
  12. Vi kan afvise at handle efter dine instruktioner eller suspendere din brugerprofil og spærre din konto, hvis vi har mistanke om ulovlig eller svigagtig aktivitet eller uautoriseret brug af din brugerprofil eller konto.
 7. Indhentelse og behandling af oplysninger om jer
  1. Når Låntager udfylder en låneansøgning eller et nyt kundeforhold etableres, indhenter Flex Funding oplysninger bl.a. navn, adresse og CPR-/CVR-nr. til brug for kreditvurdering. Det er frivilligt, om Låntager ønsker at give Flex Funding de ønskede oplysninger, men oplysningerne kan være nødvendige for, at Flex Funding kan behandle en forespørgsel om lån.
  2. Tavshedspligt
   Flex Fundings medarbejdere har tavshedspligt om Låntagers forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de på grund af deres arbejde i Flex Funding har fået kendskab til. Reglerne for tavshedspligten følger af Finanstilsynets bestemmelser og gældende lovgivning. Flex Funding har Finanstilsynets tilladelse som betalingsinstitut.
  3. Indsigt i Flex Fundings behandling af personoplysninger
   Låntager kan altid få oplysning om, hvilke oplysninger om Låntager, Flex Funding behandler. Hvis Låntager ønsker et skriftlig svar, kan Flex Funding kræve et gebyr. Der henvises i øvrigt til Flex Fundings Persondatapolitik på Flex Fundings hjemmeside, hvor der også fremgår information om, hvordan der klages over Flex Fundings behandling af oplysninger.
 8. Formidling af lån på markedspladsen
  1. Hvis vi accepterer din låneansøgning, bliver det til en låneanmodning. Du vil blive informeret om den anbefalede risikoklassifikation og rentesatsen, som låneanmodning bliver lagt på markedspladsen med. Flex Funding vil samtidigt anmode Låntager om skriftligt at acceptere den anbefalede rente, aftalte periode på markedspladsen m.v. inden låneanmodningen bliver lagt på markedspladsen med den af Flex Fundings anbefalede risikoklassifikation og rente.
  2. Låntager giver samtidigt Flex Funding tilladelse til at markedsføre lånet.
  3. Långiverne erhverver lån og lånedele gennem det primære og sekundære marked på Flex Fundings Platform. På det primære marked udbydes nye lån og lånedele, og på det sekundære marked gives Långiverne adgang til salg og køb af eksisterende lånedele blandt hinanden.
  4. Hvis låneanmodningen finansieres 100% inden for den aftalte periode forpligter Låntager sig til at acceptere lånet. Dette indebærer, at Låntager er forpligtet til at betale etableringsgebyr til Flex Funding for låneanmodningen når den er fuldt finansieret uanset om Låntager ønsker at gøre brug af lånet eller ej. Tilsvarende er gældende, hvis Låntager anmoder Flex Funding om, uanset årsag, at annullere låneanmodningen på markedspladsen under en igangværende budrunde.
  5. Flex Funding er berettiget til at:
   - trække låneanmodninger tilbage, hvis de ikke er fuldt ud finansieret af Långiverne;
   - trække låneanmodninger tilbage, hvis vi finder det nødvendigt at gøre det;
   - overvåge og regulere tilgængeligheden og funktionaliteten af Flex Fundings Platform;
   - ændre fra tid til anden det minimums- eller maksimumbeløb, som en Låntager kan låne fra en enkelt investor eller i alt på tværs af Flex Funding platformen (for mere information se Brugervejledning og ofte stillede spørgsmål).
 9. Låneaftale m.v. og Låntagers erklæringer
  1. Når et lån er fuldt finansieret afsluttes udbuddet af lånet på markedspladsen og Flex Funding udarbejder på vegne af Långiverne en Låneaftale, sikkerhedsdokumenter m.v. Dokumenterne underskrives af Låntager og pantsætter/kautionist.
  2. Ved Låntagers underskrift af Låneaftalen erklærer Låntager, at alle oplysninger, som Låntager har fremlagt for Flex Funding, er korrekte, at Låntager har fremlagt alle oplysninger af relevans for Flex Fundings vurdering af Låntagers virksomhed og finansielle forhold, samt at Låntager ikke har tilbageholdt sådanne relevante oplysninger over for Flex Funding.
  3. Er der aftalt særlige Lånevilkår med Låntager, er disse angivet i Låneaftalens afsnit ”Særlige betingelser”.
  4. Flex Funding kan håndhæve visse betingelser i henhold til låneaftalen og kan træffe visse handlinger på vegne af de relevante Långivere. Flex Funding har ingen selvstændig rolle i tilknytning til det indbyrdes retsforhold mellem Låntager og Långiver(ne).
  5. Flex Funding kan fra tid til anden ændre disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere og øvrige vigtige betingelser og vil underrette dig om disse ændringer. Disse ændringer har ingen tilbagevirkende kraft og vil normalt træde i kraft, når du er blevet underrettet.
 10. Sikkerhed
  1. Til sikkerhed for Låntagers rettidige og fuldstændige betaling af ethvert skyldigt beløb i henhold til Låneaftalen stiller Låntager forinden Lånets udbetaling de mellem parterne aftalte sikkerheder
  2. Låntager skal i Lånets løbetid underskrive sådanne yderligere dokumenter og foretage sådanne yderligere handlinger, som efter Flex Fundings opfattelse er nødvendige eller hensigtsmæssige for at sikre, at Sikkerhederne er behørigt etableret, og at alle sikringsakter er behørigt iagttaget
 11. Rentevilkår
  1. Rentens størrelse er angivet i Lånedokumentet. Renten er fast i hele låneperioden og kan således ikke ændres af Flex Funding så længe lånet tilbagebetales i overensstemmelse med låneaftalen og de forudsætninger, som låneaftalen er indgået på grundlag af og der i øvrigt ikke foreligger andre misligholdelsesgrunde.
  2. Lånet forrentes fra udbetalingsdagen.
  3. For annuitetslån beregnes og tilskrives renten hver måned opgjort på den sidste dag i måneden. Rente beregnes fra datoen for lånets udbetaling og opgøres som ’restgæld x rente i procent x faktiske antal dage/365(6) dage’.
  4. For stående lån beregnes renten på månedlig basis således ‘hovedstol x rente i procent/12’ og tilskrives hver måned på den første dag i måneden. Rente beregnes fra datoen for lånets udbetaling til første rentebetaling og opgøres som ’hovedstol x rente i procent x faktiske antal dage /365(6) dage’.
  5. Rentetilskrivningen fremgår af betalingsplanen, som er en del af Låneaftalen.
 12. Etableringsgebyr og omkostninger
  1. Låntager betaler etableringsgebyr til Flex Funding. Etableringsgebyret udgør en procentdel af lånets hovedstol. Beløbet beregnes med et minimumsbeløb. Hvis Flex Funding i forbindelse med sikkerhedsstillelse skal udarbejde et genanvendeligt pantebrev (ejerpantebrev), betales der et dokumentgebyr herfor. Etableringsgebyret og dokumentgebyret fremgår af Prislisten.
  2. Etableringsgebyret og et eventuelt dokumentgebyr forfalder til betaling på Lånets udbetalingstidspunkt og modregnes i Lånet ved udbetalingen fra Flex Funding til Låntager
  3. Låntager betaler omkostninger til tinglysning og registrering af Sikkerhederne.
  4. Låntager betaler gebyr til Flex Funding ved førtidig indfrielse, og ved ændringer i Lånevilkårene, som sker på foranledning af Låntager.
  5. Flex Fundings til enhver tid gældende gebyrer fremgår af Prislisten på Flex Fundings hjemmeside.
 13. Etablering af Kundeforhold
  1. Når Låntager bliver kunde i Flex Funding skal Låntager oplyse navn, adresse og personnummer eller virksomhedsnummer (CPR-/CVR-nr.). Låntager skal vise billedlegitimation, eksempelvis pas eller førerbevis, og anden legitimation med fortrykt CPR/CVR-nr., der også viser nuværende adresse
 14. Udbetaling af lånet
  1. Når dokumenterne er underskrevet og eventuelle sikkerheder er etableret og sikringsakter behørigt iagttaget overføres Långivernes opfyldte bud fra Långivernes konti i Flex Funding i et samlet beløb fratrukket gebyrer og omkostninger jf. pkt. 13 er til Låntagers konto i Flex Funding.
  2. Det er en betingelse for udbetaling af Lånet, at eventuelle sikkerheder jf. pkt. 11 er stillet, og sikringsakten er behørigt iagttaget.
 15. Lånets formål
  1. Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntagers virksomhed i overensstemmelse med de oplysninger, som Låntager har afgivet i låneansøgningen og fremlagt for Flex Funding i forbindelse med låneansøgningen.
  2. Flex Funding er ikke forpligtet til at påse, at Lånet anvendes i overensstemmelse med forretningsplanen.
 16. Overdragelse
  1. De oprindelige Långivere er anført i Låneaftalen. Låntager er bekendt med og accepterer, at enhver Långiver, der er part i en låneaftale med dig, kan overføre deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Låneaftale til en anden Långiver ved at lade sine låneandel indfri af en ny Långiver. Efter overførslen er den nye Långiver part i Låneaftalen med Låntager. Låntager accepterer at være bundet af sådan en sådan overførsel (og Låntager accepterer at frigive hver overførende Långiver og accepterer Låntagers betingelser over for hver ny Långiver), som om Låntager havde udført kreditorskiftet. Indfrielse og efterfølgende oprettelse af ny Långiver vil derfor blive gennemført uden Låntagers skriftlige samtykke.
  2. Flex Funding er på vegne af lånets Långiver(e) berettiget til helt eller delvist at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i henhold til Låneaftalen til tredjemand ligesom en Långiver tilsvarende er berettiget hertil på Flex Fundings sekundære markedsplads.
  3. Flex Funding er ansvarlig for at registrere og vedligeholde en oversigt over de til enhver tid værende aktuelle Långivere til lånet med angivelse af Långivers kontonummer i Flex Funding, unikt identifikationsnummer, navn og adresse, e-mail adresse, låneandelens hovedstol og restgæld, rentesats, oprindelig og tilbageværende løbetid samt skyldige renter.
  4. Låntager er ikke berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Låneaftalen til tredjemand. Overdragelsesforbuddet gælder tillige overdragelse til koncernforbundne selskaber samt i forhold til transaktioner, som indebærer universalsuccession, såsom fusion, spaltning og rekonstruktion.
 17. Tilbagebetaling af lån og procedure
  1. Låntager skal tilbagebetale lånets hovedstol og renter i overensstemmelse med den endelige ”Tilbagebetalingsplan” (amortiseringsplan), som Låntager modtager umiddelbart efter lånets udbetaling. Du er også ansvarlig for at betale eventuelle andre gebyrer, omkostninger, afgifter m.v. der er angivet i Låneaftalen og øvrige dokumenter eller i disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere.
  2. Flex Funding formidler to typer lån, henholdsvis annuitetslån og stående lån. Annuitetslån er lån, hvor der betales en fast ydelse hver måned bestående af renter og afdrag. Stående lån er lån, hvor der betales en fast ydelse hver måned bestående udelukkende af renter. Lånets sidste ydelse indeholder i tillæg et afdrag, som svarer til lånets hovedstol.
  3. Alle betalinger, som Låntager skal foretage i henhold til Låneaftalen, skal ske til Låntagers løbende konto i Flex Funding, som fremgår af Låneaftalen. Låntager kan kun betale afdrag og rente med frigørende virkning til Låntagers løbende konto i Flex Funding medmindre Flex Funding eller tredjepart med hvem Flex Funding har indgået wind-down aftale med jf. Flex Fundings ”Vilkår og betingelser for Långivere” eller en ny kreditor for hele lånet meddeler Låntager, hvor betalingen skal ske.
  4. Flex Funding opkræver alle betalinger af hovedstol og renter (som kan omfatte et servicegebyr, hvis relevant), der skal betales af Låntager under Låneaftalen ved direkte debitering fra Låntagers konto i Flex Funding (eller efter forudgående skriftlig aftale med en alternativ betalingsmetode, som kan medføre et gebyr) mindst tre hverdage før den dato, der er angivet i betalingsplanen for videre distribution af os til lånets Långivere (med undtagelse af servicegebyret).
  5. Låntager er derfor forpligtet til at sikre, at der er dækning på Låntagers konto i Flex Funding til at opfylde betalingsforpligtelsen mindst tre hverdage før forfaldsdagen.
  6. Dette sikres ved, at Låntager etablerer en automatisk overførsel hver måned fra Låntagers sædvanlige bankkonto til Låntagers løbende konto i Flex Funding. Låntager skal i Låntagers pengeinstituts netbank registrere, at der automatisk skal foretage en fast månedlig bankoverførsel på ydelsen. For at Flex Fundings platform kan vise, at fristen for betaling den 1. i måneden bliver holdt, skal Låntager sikre at beløbet hæves fra Låntagers bankkonto hver den tredjesidste bankdag i måneden. Det er låntagers ansvar at sikre, at der er dækning på Låntagers løbende konto i Flex Funding på betalingsdagen for låneydelsen.
  7. Låntager accepterer ved underskrift af Låneaftalen, at Flex Funding kan tilmelde den automatiske overførsel i Låntagers bank, såfremt Låntager efter anmodning fra Flex Funding ikke får registreret den automatiske overførsel.
  8. Alle betalinger skal foretages i danske kroner (DKK)
  9. Såfremt et lån består af forskellige Låneandele, det vil sige med flere kreditorer, betaler Låntager ydelsen for det samlede lån til Låntagers konto i Flex Funding, som derefter fordeler ydelsen mellem Långiverne i forhold til deres låneandele.
  10. Såfremt Låntager betaler renter og/eller afdrag direkte til én eller flere Långivere uden skriftlig aftale med Flex Funding eller tredjepart jf. pkt. 18.3 kan Flex Funding opkræve et gebyr på 1% af værdien per betaling, dog minimum DKK 1.000 til dækning af omkostninger til manuel registrering og bogføring af betalingen på Flex Fundings Platform.
  11. Såfremt Låntagers betalinger på en given dag ikke fuldt ud dækker beløb, der skulle være betalt den pågældende dag, fordeles modtagne beløb til indfrielse af Låntagers udestående betalingsforpligtelser i følgende rækkefølge:
   a) Omkostninger i anledning af Låntagers eventuelle misligholdelse
   b) Påløbne morarenter efter pkt. 22
   c) Forfaldne ydelser (renter og afdrag)
   d) Ethvert andet beløb, der udestår under Låneaftalen.

   Inden overførsel til Långiver fradrages provision for formidling og administration, jf. Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser, som er gældende for både Låntager og Långiver
  12. Alle betalinger fra Låntager i henhold til Låneaftalen skal foretages uden nogen form for modregning, og uden at der sker fradrag for skatter, afgifter eller lignende udgifter og/eller omkostninger
 18. Lånevilkår for Låntagers frivillige førtidige indfrielse
  1. Låntager kan til enhver tid indfri Lånet med et varsel på 30 dage til udløbet af et kalenderkvartal (”Indfrielsesdagen”). Meddelelse om førtidig indfrielse skal ske skriftligt og det skal fremgå af meddelelsen, at lånet indfries i dets helhed. Meddelelsen er uigenkaldelig. Låntager kan ikke indfri lånet delvist, herunder betale ekstraordinære afdrag.
  2. Ved førtidig indfrielse skal Låntager betale hele den udestående restgæld plus al ubetalt påløbet rente frem til indfrielsesdagen.
  3. Ved førtidig indfrielse af Låneaftalen beregnes et gebyr til Flex Funding. Beløbet dækker Flex Fundings ekstraordinære omkostninger i forbindelse med førtidsindfrielsen af lånet. Gebyret fremgår af Flex Fundings prisliste.
 19. Flex Fundings ret til at kræve Lånet førtidigt indfriet
  1. Flex Funding har ret til at kræve Lånet indfriet før Tilbagebetalingstidspunktet i følgende tilfælde:
   a) Såfremt Flex Funding har ret til at kræve Lånet førtidigt indfriet efter særligt aftalte bestemmelser herom.
   b) Låntagers misligholdelse af Låneaftalen jf. pkt. 13,
   c) Der sker væsentlige ændringer af ejerforholdene til Låntager eller Låntagers aktiver, som ikke på forhånd er aftalt med Flex Funding.
   d) Lånet er sikret ved kaution og hvis en kautionist kommer ud for én eller flere af de begivenheder, som er angivet nedenfor
  2. Ved væsentlige ændringer af ejerforholdene til Låntager eller Låntagers aktiver forstås: a)En direkte eller indirekte overdragelse af – eller anden overgang af ejendomsretten til
   i. mindst 25 pct. af kapitalandelene i Låntager,
   ii. mindst 25 pct. af de økonomiske rettigheder knyttet til kapitalandele i Låntager eller
   iii. den bestemmende indflydelse i Låntager i øvrigt. Overdragelsesformen er uden betydning, og det er uden betydning, om det er eksisterende eller nye ejere, der erhverver kapitalandelene. Det er ligeledes uden betydning, om overgangen sker som én samlet transaktion eller i form af flere successive overdragelser i låneperioden. Det er også uden betydning, om overdragelse sker ved tilbagesalg af kapitalandele til Låntager. For at undgå tvivl præciseres det, at Låntagers udstedelse af nye kapitalandele til nye eller eksisterende ejere ikke i sig selv repræsenterer en væsentlig ændring af ejerforholdene til Låntager eller Låntagers aktiver. Såfremt en eller flere udstedelser må antages at have som hovedformål at overføre økonomiske eller forvaltningsmæssige beføjelser i Låntager, uden at der foreligger en væsentlig ændring af ejerforholdene til Låntager, skal Flex Funding være berettiget til at anse udstedelsen for en væsentlig ændring af ejerforholdene i Låntager i overensstemmelse med pkt. 10 b)
   b) Låntagers overdragelse af aktiver (herunder ejerandele i datterselskaber og associerede selskaber), der ikke sker som et sædvanligt led i Låntagers drift, og hvor værdien af de afståede aktiver (på gældfri basis) udgør mere end Lånet. Det er uden betydning, om overdragelsen sker helt (fx ved salg eller likvidation) eller delvist (fx ved licens). Det er ligeledes uden betydning, om overgangen sker som én samlet transaktion eller i form af flere successive overdragelser i låneperioden.
  3. Hvis lånet er sikret ved kaution, kan Flex Funding på vegne af Långiverne opsige lånet uden varsel og forlange hele lånet indfriet straks, hvis en kautionist kommer ud for én eller flere af de begivenheder
   a) hvis der indledes retsforfølgning mod kautionisten i form af udlæg eller arrest
   b) hvis kautionisten standser sine betalinger, indleder rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering eller undergives anden form for insolvensbehandling
   c)hvis kautionisten afgår ved døden.

   Forinden er Låntager dog opfordret til med et varsel på 14 dage at stille anden tilfredsstillende sikkerhed.
  4. Såfremt Flex Funding kræver Lånet indfriet i overensstemmelse med denne bestemmelse, skal Flex fremsætte skriftlig begæring herom med en betalingsfrist på 30 dage
 20. Låntagers informations- og rapporteringsforpligtelser
  1. Låntager forpligter sig til at give Flex Funding følgende informationer og rapporteringer, så længe der skyldes beløb under Låneaftalen:
   a) Information om og fuld indsigt i al dokumentation, der vedrører forhold, der kan give Flex Funding ret til at kræve Lånet førtidigt indfriet, jf. pkt. 19.
   b) Information om enhver aktuel eller forventet misligholdelse.
   c) Oplysning om enhver ændring i Låntagers direktion og bestyrelse.
   d) Oplysning om enhver ændring i Låntagers ejerkreds, hvis forholdet i ejerandele ændres med mere end 10 procent.
   e) Efter anmodning fra Flex Funding en løbende rapportering i form af årsbudgetter, kvartalsopfølgning og årsregnskaber m.v.
   f) Andre oplysninger om Låntagers økonomiske, forretningsmæssige og ledelsesmæssige situation, som Flex Funding anmoder om.
  2. Låntager skal på eget initiativ og uden opfordring informere i overensstemmelse med forpligtelserne ovenfor inden rimelig tid set i forhold til omfanget af den efterspurgte information og vigtigheden af den konkrete sag. Ligeledes skal Flex Fundings anmodning om information, efterkommes inden rimelig tid set i forhold til omfanget af den efterspurgte information og vigtigheden af den konkrete sag.
 21. Misligholdelse og morarenter
  1. Hvis du mener, at du muligvis ikke kan foretage en tilbagebetaling i henhold til en Låneaftale, skal du kontakte os med det samme.
  2. Låneaftalen anses for misligholdt af Låntager i tilfælde af:
   a) at Låntager ikke rettidigt betaler beløb, som skal betales i henhold til Låneaftalen,
   b) at Låntager standser sine betalinger, bliver insolvent, der indgives begæring om rekonstruktion, kommer under konkurs, indleder forhandlinger om frivillig akkord eller begærer gældssanering,
   c) at Låntagers aktiver gøres til genstand for udlæg, udpantning, arrest, tilbageholdsret eller i øvrigt udsættes for individualforfølgning,
   d) at Låntager udskiller aktiver udover hvad der er led i den løbende drift, undlader at vedligeholde pantet (efter Flex Fundings skøn) eller at holde pantet nødvendigt forsikret,
   e) at Låntager ophører med at drive virksomhed eller en væsentlig del af sin virksomhed,
   f) at Låntager væsentligt undlader at opfylde sine informations- og rapporteringsforpligtelser, herunder ikke som aftalt i Låneaftalen og/eller efter anmodning fra Flex Funding indleverer selvangivelse, årsopgørelse, årsrapport, eller andre økonomiske oplysninger m.v.,
   g) at Låntager udfører ulovlige aktiviteter,
   h) at Låntager overdrager sine rettigheder i henhold til Låneaftalen i strid med pkt. 7,
   i) at Låntager i væsentligt omfang ikke anvender Lånet i overensstemmelse med det oplyste og forretningsplanen,
   j) at Låntager har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller tilbageholder oplysninger af betydning for lånet
   k) at de oplysninger, som Låntager har fremlagt for Flex Funding jf. pkt. 12, viser sig at være misvisende i væsentligt omfang på grund af uagtsomhed eller svig udvist af erklæringsafgiverne
   l) at Låntager indgår aftale med nærstående til Låntager på Lånevilkår, der ikke er udtryk for armslængdeLånevilkår mellem uafhængige parter, og hvis økonomiske værdi ikke er uvæsentlig i forhold til Låntagers virksomhed.
   m) at Låntager tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant
   n) at Låntager, hvis der ikke er indgået aftale om udbyttebegrænsning, udlodder udbytte, der overstiger det pågældende års overskud
  3. Derudover er Flex Funding på vegne af Långiver(ne) berettiget til at opsige lånet uden varsel, hvis Låntager har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger til brug for låneansøgning (herunder om låneformål) og disse oplysninger har haft betydning for
   a) om låneansøgningen kan lægges på markedspladsen
   b) om Flex Fundings risikoklassifikation af lånet er korrek
  4. Foreligger misligholdelse, kan Flex Funding kræve omgående betaling af Lånet. Vedr. pkt. (g) – (k) kan Låntager dog undgå misligholdelsesvirkning, hvis Låntager inden for en frist på 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om misligholdelse bringer misligholdelsen til ophør og kompenserer Flex Funding i fuldt omfang for misligholdelsen.
  5. Såfremt Låntager ikke ved forfaldstid betaler skyldige beløb i henhold til Låneaftalen rettidigt, påløber der morarenter af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet og frem til betalingen sker med den til enhver tid af Flex Funding fastsatte morarentesats.
  6. Ved misligholdelse af Lånet kan Flex Funding til enhver tid administrativt og regnskabsmæssigt vælge at standse rentetilskrivningen. En sådan undladelse af at tilskrive renter, der ikke beror på en aftale med Låntager, kan ikke betragtes som et afkald fra Flex Funding og lånets Långivere på at få forrentet deres krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset, om den anvendte bogføring bliver meddelt Låntager ved kontoudtog eller lignende.
 22. Inddrivelsesprocedure
  1. Flex Funding inddriver på vegne af Långiver(ne) restgæld og renter på lån. Flex Funding kan på vegne af Långiver(ne) beslutte kun at inddrive restancer eller kan vælge at opsige lånet til fuld indfrielse, jf. nedenfor.
  2. I tilfældet af, at Låntager ikke betaler til tiden, træder Flex Fundings inddrivelsesprocedure i kraft. Inddrivelsesproceduren er som følger:
   - Rykker
   Dagen efter betalingsforfald sendes en rykker og Låntager opkræves gebyr jf. den til enhver tid gældende prisliste. - Opsigelse
   Såfremt Låntager ikke har foretaget indbetaling senest 10 dage efter afsendelse af rykker, vil Flex Funding skriftligt meddele Låntager om ved e-mail, at lånet er opsagt og at fordringen overdrages til et inkassoselskab eller advokat. Låntager opkræves gebyr jf. den til enhver tid gældende prisliste for denne meddelelse. Når en forfalden betaling overdrages til inkasso, påhviler det Låntager at afholde alle omkostninger i forbindelse med inkassoselskabets eller advokatens inddrivelse af gælden, påløbne omkostninger til domstole m.v.
 23. Særlige forhold vedrørende Låneaftaler med Kaution
  1. Tvangsfuldbyrdelse
   Låneaftalen kan sammen med kautionserklæring tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse hos kautionisten, jf. Retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.
  2. Omstødelige indbetalinger
   Hvis lånet indfries helt eller delvis som følge af indbetalinger fra Låntager og disse betalinger senere omstødes, opretholdes kautionistens hæftelse uændret, uanset om kautionisten har modtaget underretning om indfrielse fra Flex Funding.
 24. Særlige forhold vedrørende Låneaftaler sikret ved pant
  1. Hvis værdien af det pantsatte forringes væsentligt, kan Flex Funding på vegne af Långiverne forlange, at der forinden et fastsat varsel enten sker nedbringelse af gælden eller at der stilles yderligere tilfredsstillende sikkerhed.
  2. Flex Funding kan på vegne af Långiver udøve alle pantsætters rettigheder over pantsatte fordringer, herunder modtage og kvittere for ethvert beløb, iværksætte opsigelse og inddrivelse.
  3. Hvis pantsatte obligationer udtrækkes, og der genkøbes andre er Flex Funding på vegne af Långiver bemyndiget til overfor VP Securities A/S at registrere panteret over disse.
  4. Hvis Låneaftalen indfries helt eller delvis ved debitors indbetaling, og betalingerne senere omstødes, er pantsætter forpligtet til at genetablere panteretten, uanset om Flex Funding på vegne af Långiver har frigivet pantet.
  5. Tvangsrealisation af pantsatte effekter sker ved tvangsauktion. Pantsatte effekter, fx fondsaktiver, der er registreret i VP Securities A/S, og værdipapirer som har kurs på Fondsbørsen i København eller på udenlandske børser, kan sælges på markedet. Inden salg sendes anbefalet brev, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde sin forpligtelse. Det gælder dog ikke hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse tab
  6. Afholdte udgifter til varetagelse af Långivers interesser som panthaver, herunder udgifter til betaling af forsikringspræmier, udgifter til juridisk bistand m.v. er omfattet af pantet.
 25. Udskiftning af Nøglemedarbejdere
  1. I tilfælde af at (i) Låntagers administrerende direktør, (ii) Låntagers økonomiansvarlige og/eller (iii) Låntagers bestyrelsesformand ((i), (ii) og (iii) samlet ”Nøglemedarbejderne”) ophører med at være ansat hos Låntager, har Flex Funding – uanset baggrunden for ansættelsens ophør - ret til at kræve Lånet førtidigt indfriet med de deraf følgende konsekvenser, medmindre Låntager inden for en frist på 120 dage har ansat en erstatning/erstatninger for den/de pågældende Nøglemedarbejdere, som efter Flex Fundings rimelige skøn besidder samme kvalifikationer som den/de ophørte Nøglemedarbejdere.
  2. For at sikre Flex Funding mulighed for at udøve denne ret forpligter Låntager sig til – uden ugrundet ophold - at give Flex Funding en skriftlig meddelelse om enhver væsentlig ændring af Nøglemedarbejdernes ansættelsesforhold
 26. Betaling for serviceydelser
  1. Ud over etableringsgebyr i forbindelse med Låneaftalens etablering beregner Flex Funding gebyr for almindelige serviceydelser i tilknytning til udbetaling af lån, administration af lån, inddrivelse af lån m.v. Ved henvendelse fra offentlige myndigheder eller andre, hvor Flex Funding er forpligtet til at give oplysninger anvendes fast timesats.
  2. Prisen på almindelige serviceydelser fremgår af Flex Fundings Prisliste. Flex Funding kan med en måneds varsel ændre priserne på serviceydelser.
 27. Interessekonflikter
  1. Flex Funding vil sikre, at potentielle interessekonflikter, der måtte opstå mellem en Låntager og en Långiver, og forskellige Långivere, identificeres og styres effektivt i overensstemmelse med vores interessekonfliktpolitik.
 28. Ansvarsfraskrivelse
  1. Flex Funding er udelukkende formidler mellem Låntager og Långiver. Flex Funding kan således ikke blive erstatningsansvarlig over for Låntager eller Långiver i forbindelse med etablering eller administration af lån ved Låntagers eller Långivers svigagtige forhold eller oplysninger. Flex Funding kan således kun ifalde ansvar over for forhold, der er en direkte følge af Flex Fundings culpøse fejl og forsømmelser.
 29. Force majeure
  1. Flex Funding ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
   1. Nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres følgende begivenheder:
   a) indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgelige uroligheder
   b) svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus- eller hacking
   2. Strejke, lockout eller blokade uanset om konflikten er rettet mod Flex Funding og uanset konfliktens årsag andre forhold eller omstændigheder uden for Flex Fundings kontrol
  2. Ansvarsfriheden for ovenstående gælder uanset, om Flex Funding selv eller en ekstern leverandør står for driften af it-systemerne.
 30. CSR-politik
  1. Låntager forpligter sig til ikke at deltage i aktiviteter, der er ulovlige i de lande, hvor aktiviteten udøves. Ligeledes forpligter Låntager sig til ikke at deltage i aktiviteter, der måtte være lovlige, men hvis hovedformål er skatteunddragelse.
 31. Meddelelser
  1. Alle meddelelser eller påkrav i henhold til Låneaftalen skal være skriftlige og skal sendes pr. e-mail. Afsender har bevisbyrden for, at meddelelse er kommet rettidigt frem.
  2. Meddelelser til Låntager sendes til den e-mail adresse, der er påført Låneaftalen.
 32. Persondata
  1. Flex Funding er dataansvarlig for de personoplysninger, som Flex Funding indsamler og behandler. Læs mere om, hvilke informationer vi gemmer om dig, hvorfor vi gemmer dem, og hvad dine rettigheder er i vores underretning om behandling af dine personoplysninger i Flex Funding https://flexfunding.com/vilkar-ogbetingelser/persondatapolitik/
   Flex Funding anbefaler, at underretningen læses grundigt.
 33. Klager
  1. Vi bestræber os altid på at tilbyde den bedst mulige service. Hvis du imidlertid ikke er tilfreds med vores service eller produkt, bedes du venligst kontakte os via e-mail [email protected] eller på telefon nr. 7060 5200. Vi vil bestræbe os på at løse din klage så hurtigt og så retfærdigt som muligt
  2. Du finder mere information om, hvordan man klager og hvordan klager håndteres af os i vores Klagevejledning, som kan findes på vores hjemmeside.
 34. Lovvalg, værneting og tvangsfuldbyrdelse
  1. Ved eventuelle tvister, som efter skriftlig henvendelse til Flex Funding, [email protected], ikke findes løst tilfredsstillende, henvises til Forbrugerklagenævnet og Finanstilsynet.
  2. Låneaftalen er undergivet dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Enhver tvist, som måtte udspringe af Låneaftalen eller kundeforhold i øvrigt skal afgøres af Byretten i København
  3. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem indholdet i disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere og Låntagers indgåede Låneaftale, aftale om sikkerhedsstillelse m.v. er det Låneaftalen, aftale om sikkerhedsstillelse m.v. som er gældende
  4. Disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere for Lån kan ændres til ugunst for Låntager med 14 dages varsel.
  5. Vores kunder modtager underretning om de ændrede Lånevilkår ved logon på vores platform og/eller på Flex Fundings hjemmeside, ved e- mail, i nyhedsbreve m.v.